Kontaktuppgifter Barn-och ungdomscentrum

Besöksadress

Barn och ungdomscentrum
Lockerudsvägen 12
542 45 Mariestad

Telefon: 0501-626 00 (vxl)
Kontaktuppgifter till varje enhet finns under resp enhet.

Postadress

Box 411, 542 24 Mariestad

Telefontid

Måndag-Fredag 08:00-12:00
Måndag-Fredag 13:00-16:00

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-17:00


 

 

 

uiqt|wBuizq|i5p5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muizq|i5p5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE