Design med Omtanke

Metoden för att förändra er arbetsplats på ett hållbart sätt

Design med Omtanke gör er personal delaktig och ni arbetar fram era behov och prioriteringar i ett tidigt skede. Ni får effektiva lösningar som underlättar jobbet och en miljö som stämmer med er verksamhetsidé. Det blir inte dyrare. Bara bättre

Design med Omtanke (DMO) är utvecklad av Västra Götalandsregionen och kommunerna som förstår er vardag.

Metoden hjälper arbetsplatser att komma fram till rätt prioriteringar men också att skapa sin miljö så att den blir tillgänglig för alla och formas med miljöanpassade val. Man planerar för framtiden och förenar estetik, med etik, ekologi, ekonomi och engagemang.

Och det är lönsamt. Om ni använder två procent av investeringen för en ny-eller ombyggnation för att tänka till i ett tidigt skede, kan resterande 98 procent användas på ett mycket smartare sätt.

Tidigare projektägare och partner i Design med Omtanke

jqzoq||i5r5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m