Kontaktuppgifter programmet för energieffektiva byggnader

Programmet för energieffektiva byggnader är avslutat men Västra Götalandsregionen arbetar aktivt vidare med frågan. Du kan kontakta nedanstående personer för mer information

Kristina Käck This is a mailto link
Projektledare Programmet för energieffektiva byggander
010-441-40 23 eller mobil 0709-46 82 64

Anneli Permer This is a mailto link
Kommunikatör Programmet för energieffektiva byggnader
Telefon 010-441 40 34 eller mobil 0730-93 88 00

Ingrid Horner This is a mailto link
Kommunikatör miljösekretariatet
Telefon 010-441 40 24 eller mobil 0709-93 48 24

Passivhuscentrum Västra Götaland

Carlos Andersson This is a mailto link
Verksamhetsledare Passivhuscentrum Västra Götaland
Telefon 0322-61 68 01

uiqt|wBszq{|qvi5siksH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5siksH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiztw{5ivlmz{{wvHxi{{q%vp}{kmv|z}u5{mkiztw{5ivlmz{{wvHxi{{q%vp}{kmv|z}u5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{mxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m