Tänk om i 4 Steg

4 Steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är en metod som gör det möjligt att ta tillvara patienternas och personalens erfarenheter i syfte att öka patienttillfredsställelse och patientsäkerhet. 4 Steg riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och andra engagerade medarbetare och fokuserar på patientens känslomässiga upplevelser av mötet med vården i olika delar av vårdprocessen. 4 Steg är ett verktyg att använda i verksamhetens ordinarie förbättringsarbete. 4 Steg handlar i första hand om kommunikation, bemötande, service och miljö, inte om medicinsk behandling. 4 Steg baseras på hörnstenarna i Offensiv kvalitetsutveckling som med hjälp av värderingar, arbetssätt och verktyg utvecklar och förbättrar organisation och kompetens för att öka kundnytta och kundtillfredsställelse.

4 Steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är utvecklad på initiativ av Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling (CVU) i Västra Götalandsregionen. 4 Steg är ett stöd för att uppnå regionens kvalitetsmål för patientmedverkan i God vård. Handboken är utarbetad av Anna Ringheim, Agneta Patriksson och Wenche Jenssen.
Inspiration och kunskap har hämtats från experience based design (ebd) som är en metod framtagen av Institute For Innovation and Improvement, NHS, i Storbritannien.

 

 

METODUTVECKLARE

Agneta Patriksson
This is a mailto link
0705-08 25 20

Anna Ringheim
This is a mailto link
0736-25 44 24

Wenche Jenssen
This is a mailto link
0730-93 05 56


 

uiqt|wBiovm|i5xi|zqs{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5xi|zqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{mivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmvkpm5rmv{{mvH%vozmoqwv5{m%wmvkpm5rmv{{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{mivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{muiqt|wBow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mow{|i5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m