Basala hygienrutiner

 

 

Den absolut viktigaste åtgärden för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning inom vården är att följa de basala hygienrutinerna. Dessa skall tillämpas av all personal vid alla vård- och undersökningssituationer.

Vårdhandboken
Basala hygienrutiner och personalhygien

Dessa rutiner är numera också reglerade enligt en föreskrift från Socialstyrelsen 2015:10.

Föreskriften 2007:19 är uppdaterad och antagen den 7 maj 2015. Föreskriften träder i kraft den 1 januari 2016.

Föreskrift om basal hygien inom vård och omsorg 2015:10

Frågor och svar om den nya föreskriften, 2015:10

 

Riktlinjer för basala hygienrutiner och arbetskläder- PM för SkaS(nås endast via sjukhusens intranät)

 

Verktygslåda-Hygien  

E-utbildning, basala hygienrutiner(Stockholms läns landsting)

Film om basala hygienrutiner(producerad av Vårdhygien, Borås höst 2016)

Hygienbroschyr 

Du kan också läsa om basala hygienrutiner och personlig hygien i vår lokalt producerade hygienbroschyr i fickformat. (2015)

Du kan se hur den ser ut via den här länken. Vill du ha den i tryckt version får du gärna komma och hämta den hos oss på Vårdhygien eller beställa den på 0500-43 20 84 eller via   

 

Hygieninformation till patienter och besökare

Hygieninformation till patienter och besökare-folder  Vid utskrift, välj "häfte" .

Hygieninformation till patienter och besökare-affisch Vid utskrift kan A3 eller A4 väljas. Vid A3  välj "anpassa" för att få utskriften i rätt format.

Saknar du färgskrivare eller vill ha utskriften inplastad, kontakta "Bild och Media", ankn 327 90.

Hygieninformation på åtta olika språk, Folkhälsomyndigheten.

 

Statistik:

Handsprit

Arbetskläder (från TvA)

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler-Resultat Skaraborgs Sjukhus(nås endast via sjukhusens intranät)

 

uiqt|wB|pmzm{m5uizlH%vozmoqwv5{m|pmzm{m5uizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4sizqv5jmzoozmvH%vozmoqwv5{mm%vi4sizqv5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m