Skaraborgs Sjukhus Skövde

Bild på KSS

Skaraborgs Sjukhus Skövde är den största enheten inom Skaraborgs Sjukhus. Här finns en lång rad väl utbyggda specialiteter. Många unika kompetenser och metoder har utvecklats här där forskning pågår inom de flesta specialiteter.

Läs mer om forskning och utveckling på Skaraborgs Sjukhus
Läs mer om Skaraborgs Sjukhus 

Adress

Besöksadress
Skaraborgs Sjukhus Skövde
Lövängsvägen
(För akutmottagning och förlossning, se skyltning från Karstorpsvägen.)

Postadress
Skaraborgs Sjukhus Skövde
541 85 Skövde

Telefon

0500-43 10 00 (växel)

uiqt|wBqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{mqvnwmvpm|mv5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{muiqt|wBlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{mlqizqm|5{si{H%vozmoqwv5{m