Nyheter – INFO-brev – REGIO

Prata om kvalitet i tandvården – INBJUDAN till Kvalitetsdialog

Vi börjar med ett angeläget och högaktuellt ämne: Antibiotika – behandling, profylax och resistens. Det blir garanterat en givande kväll med intressant föreläsning, mat, mingel och möjligheter att träffa och diskutera med både nya och bekanta tandläkarkollegor. Se inbjudan under Läs mer till höger

REGIO 2014 juni

 • Foldrar och affischer om minskad antibiotikaanvändning i tandvården.
 • Patientfoldern Tandvårdsstöd genom hela livet.
 • Tre nya sidor på Tandvårdsenhetens webbplats – Foldrar, Antibiotika och Tillgänglig tandvård.
 • Du kan själv kontrollera om patientens intygom N-tandvård eller F-tandvård är giltigt.
 • Ändringar i Särskilt Tandvårdsstöd kommer 1 september.
 • Tandvårdsenheten stänger för semester 14 juli och öppnar igen 4 augusti – läs gärna dagens INFO-brev med tips om vad du särskilt bör tänka på före och under den tiden.

REGIO 2014 april

 • Råd och rekommendationer om tandvårdens läkemedel - skickas ut under april
 • Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) om tandvård vid antikoagulantiabehandling och vid  antibiotikaprofylax
 • Fakturaportalen för privata vårdgivare - nygamla kontaktuppgifter från 1 april. Supporttelefon och mail  upphör 1 april.
 • Två nya funktioner i eFHB. Möjlighet att spara utkast och administrativ behörighet.
 • Kvalitetsgranskningens första ekonomiska konsekvenser för vissa vårdgivare


 REGIO 2014 januari

 • Pappersfakturor angående Särskilt Tandvårdssöd UPPHÖR 1 februari
 • Två undantag då pappersblanketter fortfarande ska användas inom Särskilt Tandvårdsstöd
 • Uppdaterade Regler samt Ersättninglista för Särskilt Tandvårdsstöd
 • Traumafonden för Unga Vuxna inom privattandvården – ny webbsida

 

 REGIO 2013 13 december

 • Fakturaportalen – gör det lätt att fakturera rätt
 • Kvalitetsgranskning av N-Tandvården
 • eFHB – elektronisk förhandsbedömning
  Rättelse: Förhandsbedömning via pappersblankett ska användas för personer utan fullständigt personnummer samt inom Särskilt Tandvårdsbidrag vid skyddad identitet och av offentliga/privata vårdgivare i andra landstingsområden som behandlar patienter från Västra Götaland (så kallad utomlänstandvård).
 • Fri tandvård för unga vuxna – nu upp till 24 år
 • Jul och nyår står för dörren och vi stänger från och med måndagen 23 december till och med 6 januari 2014.

INFO-brev 30 september

Kvalitetsgranskning inom Särskilt Tandvårdsstöd.
Den 15 oktober börjar Tandvårdsenhetens kvalitetstandläkare att granska fakturerade behandlingar inom N-tandvården. Se under Läs mer till höger.

REGIO 2013 juni om:

 • Ny lag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
 • Tredje steget i tandvårdsreformen – första halvåret
 • Ny fakturaportal

Viktiga och ovanligt många förändringar från och med 1 januari 2013

 • Fri tandvård för alla upp till 23 år.
 • Reviderade riktlinjer om tandvård till barn och ungdomar 3-19 år samt unga vuxna 20-23 år.
 • Stora ändringar i Särskilt Tandvårdssöd
 • Se Regio 2012 december med Övergångsregler för S13 och S14 under Läs mer
 •  

Länk till e-learning om F-tandvård

Utbildning om regler med mera för det nya tandvårdsstödet vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning – F-tandvård.

uiqt|wBjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{mjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m