Nyheter – INFO-brev – REGIO

REGIO 2014 april

 • Råd och rekommendationer om tandvårdens läkemedel - skickas ut under april
 • Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) om tandvård vid antikoagulantiabehandling och vid  antibiotikaprofylax
 • Fakturaportalen för privata vårdgivare - nygamla kontaktuppgifter från 1 april. Supporttelefon och mail  upphör 1 april.
 • Två nya funktioner i eFHB. Möjlighet att spara utkast och administrativ behörighet.
 • Kvalitetsgranskningens första ekonomiska konsekvenser för vissa vårdgivare


 REGIO 2014 januari

 • Pappersfakturor angående Särskilt Tandvårdssöd UPPHÖR 1 februari
 • Två undantag då pappersblanketter fortfarande ska användas inom Särskilt Tandvårdsstöd
 • Uppdaterade Regler samt Ersättninglista för Särskilt Tandvårdsstöd
 • Traumafonden för Unga Vuxna inom privattandvården – ny webbsida

 

 REGIO 2013 13 december

 • Fakturaportalen – gör det lätt att fakturera rätt
 • Kvalitetsgranskning av N-Tandvården
 • eFHB – elektronisk förhandsbedömning
  Rättelse: Förhandsbedömning via pappersblankett ska användas för personer utan fullständigt personnummer samt inom Särskilt Tandvårdsbidrag vid skyddad identitet och av offentliga/privata vårdgivare i andra landstingsområden som behandlar patienter från Västra Götaland (så kallad utomlänstandvård).
 • Fri tandvård för unga vuxna – nu upp till 24 år
 • Jul och nyår står för dörren och vi stänger från och med måndagen 23 december till och med 6 januari 2014.

INFO-brev 30 september

Kvalitetsgranskning inom Särskilt Tandvårdsstöd.
Den 15 oktober börjar Tandvårdsenhetens kvalitetstandläkare att granska fakturerade behandlingar inom N-tandvården. Se under Läs mer till höger.

REGIO 2013 juni om:

 • Ny lag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
 • Tredje steget i tandvårdsreformen – första halvåret
 • Ny fakturaportal

Viktiga och ovanligt många förändringar från och med 1 januari 2013

 • Fri tandvård för alla upp till 23 år.
 • Reviderade riktlinjer om tandvård till barn och ungdomar 3-19 år samt unga vuxna 20-23 år.
 • Stora ändringar i Särskilt Tandvårdssöd
 • Se Regio 2012 december med Övergångsregler för S13 och S14 under Läs mer
 •  

Länk till e-learning om F-tandvård

Utbildning om regler med mera för det nya tandvårdsstödet vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning – F-tandvård.

uiqt|wBjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{mjzq||i5p}utmpiomvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{muiqt|wB|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m|ivl%vizl{mvpm|mv5zpH%vozmoqwv5{m