Nyheter – INFO-brev – REGIO


Förlängda revisionsintervall för 3-24 år

Den maximala tiden mellan två tandläkarundersökningar är förlängd från 18 till 24 månader för patienter med låg risk att utveckla sjukdom – riskgrupp 1. På grund av det stora flyktingmottagandet fortsätter denna omprioritering för barn och ungdomar samt unga vuxna fram till 30 juni. Det gäller de personer som är listade antingen hos Folktandvården eller hos privata leverantörer med avtal om tandvård för asylsökande barn och vuxna.
     Den förlängda revisionsintervallen gäller alltså inte för personer listade hos privata vårdgivare som inte har detta avtal.

2017:   Ingen patientavgift för 85+

Personer som har fyllt 85 år ska inte längre betala patientavgift inom hälso- och sjukvården. De ska därför inte betala patientavgift för N-, F- eller S-tandvård inom Särskilt tandvårdsstöd. Det är patientens födelsedag som avgör avgiftsbefrielsen, inte hela kalenderår.
Vi jobbar för att Fakturaportalen ska vara redo redan 1 januari 2017, då de nya reglerna för 85+ träder i kraft.


REGIO december 2016
Årets sista nyheter från Enhet Tandvård


Allmänt

 • IVO: Se upp med egentillverkade medicintekniska produkter!
 • IT-system som stänger för uppdatering runt nyår
 • Privata vårdgivare kan konsultera Folktandvårdens specialisttandvård vid remisser, röntgen med mera
 • Även privata vårdgivare kan beställa tolk via Tolkförmedling Väst för vuxna patienter som är folkbokförda i Västra Götaland
 • Samverkansavtal mellan VGR och Region Halland om utomlänstandvård

Barn och unga vuxna

 • Höjd nationell åldersgräns för den fria tandvården för barn och unga
 • Avtal och riktlinjer om fri tandvård för 20-24 år i Västra Götaland fortsättersom tidigare – efter den höjda nationella gränsen till 21 år
 • Uppdaterade blanketter för val av klinik – kryssruta för behov av tolk

Särskilt tandvårdsstöd

 • Regler & Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd – 2017-01-15
 • Riksdagsbeslut: Personer som fyllt 85 år ska inte betala patientavgift
 • Läkarintyg angående N-tandvård – ny tvåsidig blankett
 • Höjda taxor för intygsskrivning

Asylsökande med flera

 • Nyhet: Avtal med privata vårdgivare om tandvård till asylsökande
 • Lägesrapport om tandvård till asylsökande m.fl
  Regio december 2016

 

Asylsökande med flera – lägesrapport


Hur står det till i tandvården för asylsökande och tillståndslösa personer i Västra Götaland?

Enhet Tandvård svarar på följande:

 • Vem kan få tandvård i Sverige?
 • 2015 – Hur många asylsökande och tillståndslösa fick tandvård?
 • 2015 – erfarenheter i tandvården av flyktingmottagandet
 • 2016 – Hur många asylsökande och tillståndslösa fick tandvård fram till
               31 oktober?
 • 2016 – nya erfarenheter under året
 • 2017 – planering och utmaningar för att klara tandvårdsbehoven

Lägesrapport om tandvården till asysökande m fl – 161128Beviljade FoU-medel

I år har Ulla Wide Boman tilldelats medel för sitt projekt Tandvård och primärvård i samverkan, läs mer i dokumentet nedan eller under Läs mer till höger. Beviljade FoU-medel för hälsofrämjande projekt

 


Nu minskar vi tiden för support – lite grand

Den 12 september ändrar vi tiderna för vår telefonsupport. Det beror på att behovet har minskat, vilket är glädjande. Det ser vi som ett tecken på att de flesta hittar svar på sina frågor på vår webbplats och i våra olika dokument och INFO-brev.

Telefonsupport – alla vardagar från 09.00 till 11.00

Våra administrativa koordinatorer svarar i telefon under två timmar, och alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom en eller två arbetsdagar.

010-441 27 00 
 

 

Referat från seminarium 8 juni – vägar till bättre tandhälsa för ännu fler

Trots många förbättringar finns det fortfarande stora skillnader i tandhälsa utifrån socioekonomi och livssituation hos individer och grupper. Även skillnader i kunskap, förmåga, tillit och språk kan påverka möjligheten att söka vård och följa givna råd.
Enhet Tandvård bjöd in politiker och tjänstemän för att dela och sprida vad som händer inom hälsopromotion – målet är ökad tandhälsa bland ännu fler i Västra Götaland. Dagen bjöd på några rapporteringar från genomförda FoU-projekt för barn, unga och äldre.

Referat från föreläsningarna finns under Läs mer till höger.Omprioriteringar i tandvården 2016 på grund av stort flyktingmottagande


Förlängda revisionsintervaller för barn och unga vuxna i lågriskgrupper – listade hos Folktandvården.

Den förlängda revisionsperioden under 2016 föranleds av de ökande behoven inom tandvården på grund av det stora flyktingmottagandet. Akutsituationen och det högre vårdbehovet innebär en arbetsanhopning vid flera kliniker i Västra Götaland, med geografiska variationer .
Omprioriteringen gäller både tandläkar- och tandhygienistresurser.

Läs mer in INFO-brevet  INFO – Förlängda revisionsintervall 2016

 

REGIO 2016 juni

 • Formuleringar är viktiga när du tipsar en patient om N-intyg
 • Moms på apnéskenor – ändring i Ersättningslistan & Fakturaportalen, se nedan
 • Två repriser:       Tandvårdens framgångar att minska antibiotikan      
                                  Lägesrapport om asyltandvården

Moms på apnéskenor – ändring i Fakturaportalen

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ska apnéskenor beläggas med moms i de tandtekniska fakturorna – det gäller alltså inte själva behandlingen. Medlemsföretag i branschföreningen för tandtekniska laboratorier i Sverige uppmanas att fakturera moms på apnéskenor från 1 juni i år.
I enlighet med detta har vi justerat i Fakturaportalen och Regler om Särskilt Tandvårdsstöd och kommer även att göra motsvarande ändring i Ersättningslistan för Särskilt Tandvårdsstöd.

Mer information finns i Regio 2016 juni, se faktarutan till höger.

 Asylsökande med flera – lägesrapport


Hur står det till i tandvården för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd?

Enhet Tandvård svarar på följande frågor:

 • Vem kan få tandvård i Sverige?
 • Hur många asylsökande med flera fick tandvård i Västra Götaland 2015?
 • Hur har flyktingmottagandet påverkat tandvården i Västra Götaland?
 • Planering för att klara tandvårdsbehoven i Västra Götaland 2016
 • Aktuella och framtida bedömningar och frågor

Lägesrapport om tandvården till asylsökande m fl – 160504

 


REGIO 2016 mars

 • TD visar hur tillgänglig din klinik är      Läs även bilagan om TD
 • Antibiotikaförskrivningen fortsätter att minska            Se bilagan
 • Asyl och tolk
 • Riktlinjer om fri tandvård till barn och tonåringar samt Unga Vuxna
 • N- & F-tandvård på årets Seniormässa
 • Länkarna till våra system är uppdaterade
 • Ny e-postadress:        Ta gärna en titt i rapporten Utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategi Tandvård – slutrapport 2015

 

 

Regler och Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd 2016

Båda dokumenten är uppdaterade och finns på sidan Regler och Ersättningslista

 

 

REGIO 2015 december

 • Vi stänger våra IT-system runt nyår för uppdatering
 • Vid adressändring kan kliniken behöva nya avtal inom den fria tandvården
 • Om ditt avtal inte förnyas måste de listade patienterna informeras
 • Debitering mellan allmäntandvårdskliniker för akuttandvård till 3-24-åringar
 • eFHB – momentet Godta beslut försvinner nästa år
 • Höjning i Ersättningslistan för 2016
 • Lyckade Kvalitetsdialoger om ansvarsfördelning mellan ATV och STV
 • Den akuta flyktingsituationen – hur påverkas vården?
 • Öppettider under jul och nyår
 • God Jul & Gott Nytt År!

 

REGIO 2015 oktober

 • SITHS-kort – några tips till dig som har problem vid inloggningen.
 • Nya telefonnummer – från 1 oktober.
 • Tandvård till barn och unga vuxna – åtgärdskoder, nya avtal och blanketter.
 • Förtydligande till privata vårdgivare – om tandvård för asylsökande med flera.

 

 

Länk till e-learning om F-tandvård

Utbildning om regler med mera för det nya tandvårdsstödet vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning – F-tandvård.

 

REGIO 2015 juli

 • Ny ansvarsfördelning inom tandvården – ta en titt på vår uppdaterade kontaktsida
 • Verksamhetsanalys – och rapport om tandvård i Västra Götaland
 • Anmälan till höstens Kvalitetsdialog
 • Försening för SITHS-korten
 • Tandvårdsenheten har semesterstängt veckorna 30-31

 

REGIO 2015 april

 • Omorganisationen i VGR klar 15 april
 • Stort intresse för fri tandvård på välbesökt Seniormässa
 • Verksamhetsberättelse om Uppsökande Verksamhet 2014
 • Kvalitetsdialog – boka dagen redan nu och anmäl dig i maj
 • SÍTHS-kort för säker inloggning i Barn 2011, eFHB och FakturaportalenSök FoU-medel för hälsofrämjande projekt

Nu behöver vi forskningsprojekt som bygger på idéer direkt från verksamheten. Information om förutsättningarna för FoU-medel och ansökan finns under Läs mer till höger.

 

REGIO 2014 december 

 •  IT-systemen är stängda under första veckan 2015
 •  Uteblivna besök och sena återbud
 •  Barn och unga som vill stå utanför den fria tandvården – förtydligande
 •  Avtalen med vårdgivare om tandvård för Unga Vuxna sägs upp 
 •  Snart slopas intygskorten för N-tandvård och F-tandvård
 •  Ändringar i Ersättningslistan & Regler om Särskilt Tandvårdsstöd
 •  Traumafonden för Unga Vuxna inom privattandvården
 •  Hjälp oss uppdatera kontaktuppgifter till alla privata behandlare


REGIO 2014 september

 • Ändringar i Särskilt Tandvårdsstöd från 1 september
 • Privata vårdgivare ska skicka in aktuella uppgifter om sina kliniker
 • Dags att anmäla sig till Kvalitetsdialog


REGIO 2014 juni

 • Foldrar och affischer om minskad antibiotikaanvändning i tandvården.
 • Patientfoldern Tandvårdsstöd genom hela livet.
 • Tre nya sidor på Tandvårdsenhetens webbplats – Foldrar, Antibiotika och Tillgänglig tandvård.
 • Du kan själv kontrollera om patientens intygom N-tandvård eller F-tandvård är giltigt.
 • Ändringar i Särskilt Tandvårdsstöd kommer 1 september.
 • Tandvårdsenheten stänger för semester 14 juli och öppnar igen 4 augusti – läs gärna dagens INFO-brev med tips om vad du särskilt bör tänka på före och under den tiden.


REGIO 2014 april

 • Råd och rekommendationer om tandvårdens läkemedel - skickas ut under april
 • Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) om tandvård vid antikoagulantiabehandling och vid  antibiotikaprofylax
 • Fakturaportalen för privata vårdgivare - nygamla kontaktuppgifter från 1 april. Supporttelefon och mail  upphör 1 april.
 • Två nya funktioner i eFHB. Möjlighet att spara utkast och administrativ behörighet.
 • Kvalitetsgranskningens första ekonomiska konsekvenser för vissa vårdgivare
uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m