Nyheter – INFO-brev – REGIOAsylsökande med flera


Hur står det till i tandvården för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd?

Enhet Tandvård svarar på följande frågor:

 • Vem kan få tandvård i Sverige?
 • Hur många asylsökande med flera fick tandvård i Västra Götaland 2015?
 • Hur har flyktingmottagandet påverkat tandvården i Västra Götaland?
 • Planering för att klara tandvårdsbehoven i Västra Götaland 2016
 • Aktuella och framtida bedömningar och frågor

Lägesrapport om tandvården till asylsökande m fl

 


REGIO 2016 mars

 • TD visar hur tillgänglig din klinik är      Läs även bilagan om TD
 • Antibiotikaförskrivningen fortsätter att minska            Se bilagan
 • Asyl och tolk
 • Riktlinjer om fri tandvård till barn och tonåringar samt Unga Vuxna
 • N- & F-tandvård på årets Seniormässa
 • Länkarna till våra system är uppdaterade
 • Ny e-postadress:        Ta gärna en titt i rapporten Utvecklingsstrategin

Utvecklingsstrategi Tandvård – slutrapport 2015

 

 

Regler och Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd 2016

Båda dokumenten är uppdaterade och finns på sidan Regler och Ersättningslista

 

 

REGIO 2015 december

 • Vi stänger våra IT-system runt nyår för uppdatering
 • Vid adressändring kan kliniken behöva nya avtal inom den fria tandvården
 • Om ditt avtal inte förnyas måste de listade patienterna informeras
 • Debitering mellan allmäntandvårdskliniker för akuttandvård till 3-24-åringar
 • eFHB – momentet Godta beslut försvinner nästa år
 • Höjning i Ersättningslistan för 2016
 • Lyckade Kvalitetsdialoger om ansvarsfördelning mellan ATV och STV
 • Den akuta flyktingsituationen – hur påverkas vården?
 • Öppettider under jul och nyår
 • God Jul & Gott Nytt År!

 

REGIO 2015 oktober

 • SITHS-kort – några tips till dig som har problem vid inloggningen.
 • Nya telefonnummer – från 1 oktober.
 • Tandvård till barn och unga vuxna – åtgärdskoder, nya avtal och blanketter.
 • Förtydligande till privata vårdgivare – om tandvård för asylsökande med flera.


Nu krävs ett SITHS-kort vid inloggning

Det är ett eTjänstekort för säker inloggning till bland annat eFHB och Fakturaportalen för privata vårdgivare. I INFO-brevet under Läs mer till höger kan du läsa hur du får ett SITHS-kort.
Blanketterna som nämns i INFO-brevet finns under Dokument till höger (1-4).


FoU-medel har beviljats fyra hälsofrämjande projekt

Vilka projekten är kan du läsa i dokumentet under Läs mer till höger.

Vi byter namn till enhet tandvård

Sedan 15 april heter Tandvårdsenheten istället enhet tandvård. Det är en följd av omorganisationen inom VGR. Det gamla namnet kommer dock delvis att hänga med under en övergångsperiod, framför allt kommer webbadressen tillsvidare vara vgregion.se/Tandvardsenheten.

 

Länk till e-learning om F-tandvård

Utbildning om regler med mera för det nya tandvårdsstödet vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning – F-tandvård.

 

REGIO 2015 juli

 • Ny ansvarsfördelning inom tandvården – ta en titt på vår uppdaterade kontaktsida
 • Verksamhetsanalys – och rapport om tandvård i Västra Götaland
 • Anmälan till höstens Kvalitetsdialog
 • Försening för SITHS-korten
 • Tandvårdsenheten har semesterstängt veckorna 30-31

 

REGIO 2015 april

 • Omorganisationen i VGR klar 15 april
 • Stort intresse för fri tandvård på välbesökt Seniormässa
 • Verksamhetsberättelse om Uppsökande Verksamhet 2014
 • Kvalitetsdialog – boka dagen redan nu och anmäl dig i maj
 • SÍTHS-kort för säker inloggning i Barn 2011, eFHB och FakturaportalenSök FoU-medel för hälsofrämjande projekt

Nu behöver vi forskningsprojekt som bygger på idéer direkt från verksamheten. Information om förutsättningarna för FoU-medel och ansökan finns under Läs mer till höger.

 

REGIO 2014 december 

 •  IT-systemen är stängda under första veckan 2015
 •  Uteblivna besök och sena återbud
 •  Barn och unga som vill stå utanför den fria tandvården – förtydligande
 •  Avtalen med vårdgivare om tandvård för Unga Vuxna sägs upp 
 •  Snart slopas intygskorten för N-tandvård och F-tandvård
 •  Ändringar i Ersättningslistan & Regler om Särskilt Tandvårdsstöd
 •  Traumafonden för Unga Vuxna inom privattandvården
 •  Hjälp oss uppdatera kontaktuppgifter till alla privata behandlare


REGIO 2014 september

 • Ändringar i Särskilt Tandvårdsstöd från 1 september
 • Privata vårdgivare ska skicka in aktuella uppgifter om sina kliniker
 • Dags att anmäla sig till Kvalitetsdialog


REGIO 2014 juni

 • Foldrar och affischer om minskad antibiotikaanvändning i tandvården.
 • Patientfoldern Tandvårdsstöd genom hela livet.
 • Tre nya sidor på Tandvårdsenhetens webbplats – Foldrar, Antibiotika och Tillgänglig tandvård.
 • Du kan själv kontrollera om patientens intygom N-tandvård eller F-tandvård är giltigt.
 • Ändringar i Särskilt Tandvårdsstöd kommer 1 september.
 • Tandvårdsenheten stänger för semester 14 juli och öppnar igen 4 augusti – läs gärna dagens INFO-brev med tips om vad du särskilt bör tänka på före och under den tiden.


REGIO 2014 april

 • Råd och rekommendationer om tandvårdens läkemedel - skickas ut under april
 • Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) om tandvård vid antikoagulantiabehandling och vid  antibiotikaprofylax
 • Fakturaportalen för privata vårdgivare - nygamla kontaktuppgifter från 1 april. Supporttelefon och mail  upphör 1 april.
 • Två nya funktioner i eFHB. Möjlighet att spara utkast och administrativ behörighet.
 • Kvalitetsgranskningens första ekonomiska konsekvenser för vissa vårdgivare
uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{mtmvi5szwv%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5|ivl%vizlH%vozmoqwv5{m