Västra Götalandsregionen som arbetsgivare

 • Vi gör skillnad

  Västra Götalandsregionen på Gymnasiedagarna

  Gymnasiedagarna är en mötesplats inför gymnasievalet. Kom till vår monter och testa vilket jobb du skulle kunna ha.

 • Flagga

  Var med och skapa Det Goda Livet

  Kom till oss - var med och bygg framtiden och skapa Det Goda Livet! Läs mer om vår rekryteringskultur.

 • glada människor

  En attraktiv arbetsgivare

  Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare med drygt 50 000 anställda. Dess storlek, bredd och djupet i verksamheterna innebär, förutom variation, också fördelar för de anställda.

 • Satsning på specialistutbildning till sjuksköterskor

  Västra Götalandsregionen satsar på betald specialistutbildning för sjuksköterskor i bristyrken, bland annat inom kirurgi, medicin, onkologi, psykiatri och barn och ungdom.

 • Redan på väg, bild på blårock

  Redan på väg

  Söker du AT eller PTP (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer)? Söker du exjobb och praktik? Här kan du läsa mer om möjligheter till verksamhetsförlagd utbildning, exjobb och praktik.

 • PLUS

  PLUS betyder Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal

 • Ung och Nyfiken på Västra Götalandsregionen

  Ung och nyfiken

  Här kan du som går i grundskolan eller på gymnasiet läsa om möjligheterna till feriepraktik och om vilka yrken som finns i Västra Götalandsregionen.

 • Feriepraktik

  Västra Götalandsregionen erbjuder varje sommar omkring 500 feriepraktikplatser till gymnasieungdomar som vill lära sig mer om våra arbetsplatser och yrken. Det ger möjlighet till ett medvetet utbildningsval.

uiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m