Kollektivtrafiksekretariatet

Medarbetare

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafikdirektör
This is a mailto link
010 441 20 31

Linda Billberg
Regionutvecklare
Ansvarig för perspektivet mänskliga rättigheter (innefattar bland annat funktionshinderfrågor). Jobbar även med infrastruktur och samhällsbyggnadsfrågor. Geografiskt ansvarsområde är Göteborgsområdet.
This is a mailto link
010-441 20 33

Calle Blomberg
Controller
I en mix mellan traditionellt ekonomichefsarbete och controlling är min huvuduppgift att arbeta för bästa tänkbara ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafiken i Västra Götaland.
This is a mailto link
010-441 20 34

Jan Efraimsson
Utredningsledare
Arbetar med strategiska utredningar för att långsiktigt utveckla och förbättra kollektivtrafiken, som trafikförsörjningsprogrammet och målbild för tåg.
Bereder kollektivtrafikfrågor för det politiska regionala kollektivtrafikrådet i Västra Götaland.
Geografiskt ansvarsområde är Skaraborg.  
This is a mailto link
010-441 20 37

Martin Elofsson
Regionutvecklare
Arbetar med kollektivtrafik på landsbygd, samhällsfrågor och GIS. Geografiskt ansvarsområde är Fyrbodal inklusive stadstrafiken.
This is a mailto link
010-441 20 36

Jörn Engström
Utredningsledare & Stf Kollektivtrafikdirektör
Arbetar med strategiska utredningar, med särskilt ansvar för frågor som rör stadstrafikens utveckling i regionen.
This is a mailto link
010-441 20 40

Suzanne Frej
Nämndsekreterare/handläggare
Arbetar med det administrativa på avdelningen samt mänskilga rättigheter.
This is a mailto link
010-441 20 30

Maria Larsson
Analysansvarig
Arbetar med statistik, uppföljning, analys samt forskning och utveckling.
This is a mailto link
010-441 20 32

Leif Magnusson
Miljö- och marknadsstrateg
Arbetar med strategiska miljöfrågor, så som avveckling av fossila drivmedel och miljömål för kollektivtrafiken. Arbetar även med frågor som berör det kommersiella marknadstillträdet.
This is a mailto link
010-441 20 38

Sara Persson
Regionutvecklare
Arbetar med mobility management, hållbart resande och trafikförsörjningsprogrammet.
Geografiskt ansvarsområde är Sjuhärad
This is a mailto link
0700-825808

Tomas Zeljko
Kommunikationsansvarig
Ansvarar för sekretariatets kommunikationsfrågor, och mediekontakter.
This is a mailto link
010-441 21 84

Åsa Hult

Regionutvecklare
Har ansvar för frågor som riktar sig mot mobility management och hela resandeperspektivet.
Geografiskt ansvarsområde är Skaraborg.
This is a mailto link
010-441 20 35

 

Kontakt

Postadress: Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiksekretariatet, box 1031, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Södra Hamngatan 19-21, 411 14, Göteborg

Epost: This is a mailto link

uiqt|wB}tzqsi5jwsmjmzoH%vozmoqwv5{m}tzqsi5jwsmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtqvli5jqttjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5jqttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{mkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBRiv5mnziqu{{wvH%vozmoqwv5{mRiv5mnziqu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5mtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiz|qv5mtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{mrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5nzmrH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5nzmrH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5p}t|H%vozmoqwv5{mi{i5p}t|H%vozmoqwv5{muiqt|wBswttms|q%v|zinqsH%vozmoqwv5{mswttms|q%v|zinqsH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m