Kollektivtrafiksekretariatet

Medarbetare

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafikdirektör
 
010 441 20 31

Linda Billberg
Regionutvecklare
Ansvarig för perspektivet mänskliga rättigheter (innefattar bland annat funktionshinderfrågor). Jobbar även med infrastruktur och samhällsbyggnadsfrågor. Geografiskt ansvarsområde är Göteborgsområdet.
 
010-441 20 33

Calle Blomberg
Controller
I en mix mellan traditionellt ekonomichefsarbete och controlling är min huvuduppgift att arbeta för bästa tänkbara ekonomiska förutsättningar för kollektivtrafiken i Västra Götaland.
 
010-441 20 34

Jan Efraimsson
Utredningsledare
Arbetar med strategiska utredningar för att långsiktigt utveckla och förbättra kollektivtrafiken, som trafikförsörjningsprogrammet och målbild för tåg.
Bereder kollektivtrafikfrågor för det politiska regionala kollektivtrafikrådet i Västra Götaland.
Geografiskt ansvarsområde är Skaraborg.  
 
010-441 20 37

Martin Elofsson
Regionutvecklare
Arbetar med kollektivtrafik på landsbygd, samhällsfrågor och GIS. Geografiskt ansvarsområde är Fyrbodal inklusive stadstrafiken.
 
010-441 20 36

Jörn Engström
Utredningsledare & Stf Kollektivtrafikdirektör
Arbetar med strategiska utredningar, med särskilt ansvar för frågor som rör stadstrafikens utveckling i regionen.
 
010-441 20 40

Suzanne Frej
Nämndsekreterare/handläggare
Arbetar med det administrativa på avdelningen samt mänskilga rättigheter.
 
010-441 20 30

Maria Larsson
Analysansvarig
Arbetar med statistik, uppföljning, analys samt forskning och utveckling.
 
010-441 20 32

Leif Magnusson
Miljö- och marknadsstrateg
Arbetar med strategiska miljöfrågor, så som avveckling av fossila drivmedel och miljömål för kollektivtrafiken. Arbetar även med frågor som berör det kommersiella marknadstillträdet.
 
010-441 20 38

Sara Persson
Regionutvecklare
Arbetar med mobility management, hållbart resande och trafikförsörjningsprogrammet.
Geografiskt ansvarsområde är Sjuhärad
 
010-441 20 41

Tomas Zeljko
Kommunikationsansvarig
Ansvarar för sekretariatets kommunikationsfrågor, och mediekontakter.
 
010-441 21 84

Åsa Hult

Regionutvecklare
Har ansvar för frågor som riktar sig mot mobility management och hela resandeperspektivet.
Geografiskt ansvarsområde är Skaraborg.
 
010-441 20 35

 

Kontakt

Postadress: Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiksekretariatet, box 1031, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Södra Hamngatan 19-21, 411 14, Göteborg

Epost:  

uiqt|wB}tzqsi5jwsmjmzoH%vozmoqwv5{m}tzqsi5jwsmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtqvli5jqttjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5jqttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{mkittm5jtwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBRiv5mnziqu{{wvH%vozmoqwv5{mRiv5mnziqu{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5mtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiz|qv5mtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{mrwzv5mvo{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}%zivvm5nzmrH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5nzmrH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5i5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{mtmqn5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{m{izi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5p}t|H%vozmoqwv5{mi{i5p}t|H%vozmoqwv5{muiqt|wBswttms|q%v|zinqsH%vozmoqwv5{mswttms|q%v|zinqsH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{m|wui{5%zmtrswH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m