Miljöavdelningen

www.vgregion.se/miljoavdelningen

Handläggarna på miljöavdelningens (f d miljösekretariatet) på Koncernkontoret Regional Utveckling, förbereder alla ärenden till miljönämnden. Sedan ska de se till att det som nämnden har beslutat bli genomfört. Dessutom handlägger miljöavdelningen miljöärenden som ska tas upp i beredningen för hållbar utveckling (BHU).  

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och inom vår egen organisation.

Miljöavdelningen samverkar därför med kontaktpersoner och nätverk i högskolor, kommuner, näringsliv och andra nyckelaktörer kring olika miljöinsatser och projekt som miljönämnden tar initiativ till eller medfinansierar.

Miljöavdelningen samordnar och stödjer också Västra Götalandsregionens interna strategiska miljöarbete. Det syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen och hållbar resursanvändning.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m