Miljösekretariatet

www.vgregion.se/miljosekretariatet

Miljösekretariatets handläggare förbereder alla ärenden till miljönämnden, och ska sedan se till att det som har beslutats i nämnden bli gjort. Dessutom bereds ärenden som ska tas upp i beredningen för hållbar utveckling (BHU).  

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och inom vår egen organisation.

Miljösekretariatet samverkar därför med kontaktpersoner och nätverk i högskolor, kommuner, näringsliv och andra nyckelaktörer kring olika miljöinsatser och projekt som miljönämnden tar initiativ till eller medfinansierar.

Miljösekretariatet samordnar och stödjer också Västra Götalandsregionens interna strategiska miljöarbete. Det syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen och hållbar resursanvändning.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m