Larm via SMS ökar chansen att rädda liv

Nu kan du hjälpa till att rädda liv genom att ladda ner en app i mobiltelefonen. Då får du SMS när någon med hjärtstopp befinner sig i närheten.

Nu kan du enkelt ladda ner en app i din telefon eller surfplatta som larmar när någon som fått ett hjärtstopp befinner sig i närheten. Funktionen, som är en del i ett forskningsprojekt, finns redan i Stockholms läns landsting. Västra Götalandsregionen ansluter sig nu som andra region/landsting i Sverige.

Att omedelbart starta hjärtlungräddning samt att minska tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad. Överlevnadschanserna minskar med 10 % för varje minut utan behandling. Detta gör att allmänhet och anhöriga som oftast är på plats i samband med att hjärtstoppet kanske är de som kan bidra med den viktigaste hjälpen.
Med hjälp av appen larmas livräddarna ut samtidigt som ambulansen och den nödställde kan därmed få hjälp utan onödig tidsfördröjning. 
– Livräddarna larmas alltså ut när någon ringt 112 om ett hjärtstopp och de larmas ut utöver de hjälpresurser som larmcentralen normalt skickar, berättar Åsa Högstedt, projektledare i VGR.

Så registrerar du dig

När du laddat ner appen via App Store eller Google Play kan du registrera dig som SMS-livräddare. Larmcentralen kommer då att kunna leta upp din position och larma ut dig till ett hjärtstopp i din närhet. Vid en larmsituation blir du ombedd att antingen ta dig direkt till platsen för hjärtstoppet och genomföra hjärt-lungräddning eller att ta dig till en hjärtstartare och ta med den till platsen för hjärtstoppet. Positionen för det aktuella hjärtstoppet och hjärtstartare visas på en karta, och du får en vägbeskrivning för hur du kan ta dig dit.  Utlarmningarna görs endast mellan 07.00 och 23.00. 
– Det är också viktigt att veta att du alltid kan tacka nej till ett larm om du till exempel inte kan gå ifrån barnen eller liknande. Då kopplas du bort och får ingen mer information i det aktuella fallet, säger Åsa Högstedt.

Finns det några risker?

– Larmcentralen gör en bedömning om det är olämpligt att larma ut livräddare till platsen. Om platsen där den hjälpbehövande finns bedöms som osäker av någon anledning, larmar man inte ut frivilliga livräddare. 
En annan fråga som ofta kommer upp är smittrisken vid hjärt-lungräddning. Det finns inget fall i världen rapporterat där en livräddare smittats. Använd mask om du känner dig obekväm. 
Om du inte vill göra inblåsningar kan du göra enbart bröstkompressioner.
En automatisk hjärtstartare är självinstruerande och kan aldrig ge en strömstöt till en person som inte  behöver den, alltså inte har hjärtstopp . Så en livräddare utsätter därför inte personen med hjärtstoppen för någon risk, snarare tvärtom.
Det är också bra att känna till att hjärtstartarna endast kan användas i utlarmningen om de är registrerade på www.hjartstartarregistret.se  och därmed syns på kartorna. Ser du en hjärtstartare i verkliga livet och inte ser den på ”appen” så påminn ägaren om vikten av registrering. Om en hjärtstartare ska kunna användas vid SMS-livräddning, måste den vara registrerad på www.hjartstartarregistret.se.

Vad ska man tänka på innan man anmäler sig?

– Livräddaren ökar chanserna för den hjälpbehövande att överleva betydligt, men man måste vara medveten om att alla personer inte kommer att överleva – även om de har fått bästa tänkbara hjälp av en livräddare.

uiqt|wB&jm||qvi5i%xmt{{wvH%vozmoqwv5{mjm||qvi5i%xmt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m