Utställning i Älvrummet om stora infrastruktursatsningar

Västvenska paketet

Sedan oktober 2011 finns en utställning om Västsvenska paketet i Älvrummet i Göteborg. Utställningen visar de viktiga satsningarna på väg, kollektivtrafik och järnväg som ryms inom Västsvenska paketet.

Utställningen visar också hur paketet ska bidra till att bygga ett hållbart och attraktivt Västsverige för de som bor, arbetar eller etablerar företag här.

Trängselskatt

Trängselskatten

En av de stora delarna inom Västsvenska paketet, och en av de delar som kanske väckt mest uppmärksamhet, är trängselskatten, som införs den första januari 2013. På utställningen kan man få svar på hur trängselskatten kommer att fungera, var betalstationerna ska ligga, med mera. Trängselskatten kommer att stå för en del av finansieringen av satsningarna inom Västsvenska paketet. Trängselskatten ska också bidra till minskad trängsel och minskad miljöpåverkan.

Paketets olika projekt

Ny Götaälvbro

Flera stora projekt ryms inom det Västsvenska paketet. På utställningen får man veta mer om Västlänken, satsningarna på en utökad kollektivtrafik, den nya Götaälvbron, byggnationen av Marieholmstunneln och planerna för Gamlestaden.

Film, ljud och interaktivitet

Kollektivtrafik

På utställningen kan man se en film som sammanfattar Västsvenska paketet, där man ges en bild av framtidens Västsverige och varför de olika satsningarna på infrastruktur är så viktiga för att regionen ska kunna växa på ett attraktivt och hållbart sätt. Det finns också en stor interaktiv del där man själv kan söka information om de olika delarna i Västsvenska paketet. I en speciell "ljuddusch" kan man också lyssna hur det kan tänkas låta i Göteborg i framtiden när bullret från trafiken minskar. 

 

Om Västsvenska paketet

Västsvenska paketet är en rad infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar för totalt 34 miljarder kronor. De ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt. Satsningarna ska också bidra till att bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i vägsystemet.

Läs mer om utställningen på Trafikverkets hemsida

Läs mer om Västsvenska paketet


Älvrummet och utställningen är öppen:
Måndag - Torsdag kl. 15.00 - 19.00
Fredag - Söndag kl. 11.00-14.00

Älvrummet ligger på Kanaltorget 1, intill Göteborgsoperan. Närmsta hållplats "Lilla Bommen".

Hemsida för Älvrummet

Hitta till Älvrummet (karta) 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m