Folkhälsoenheten Skaraborg

Folkhälsoenheten Skaraborg är en enhet i Avdelning folkhälsa inom Regional utveckling i Västra Götalandsregionen. Vi har som uppgift att stödja hälso- och sjukvårdsnämnden som företräder befolkningen och har ett samlat ansvar för att främja befolkningens hälsa och verka för vård på lika villkor. Via samverkansavtal om folkhälsoarbete, sker en nära samverkan med kommunerna. Enheten består av en enhetschef och 15 folkhälsoplanerare stationerade i respektive kommun.

Samverkan ger möjligheter

En sammanhållen organisation ger stora möjligheter.  Genom att samverka tas den samlade kompetensen tillvara. Förutom att arbeta i respektive kommun har folkhälsoplanerarna även ansvar för vissa kommunövergripande områden.

Aktuellt

Kontakt

Enhetschef Inger Hannu
0500 - 49 87 12, 070 - 885 92 02
 

Personal Folkhälsoenheten Skaraborg 

uiqt|wBQvomz5j5pivv}H%vozmoqwv5{mQvomz5j5pivv}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5rwpiv{{wvHsizt{jwzo5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m