Folkhälsoenheten Skaraborg

Folkhälsoenheten Skaraborg är en enhet i Avdelning folkhälsa inom Regional utveckling i Västra Götalandsregionen. Vi har som uppgift att stödja hälso- och sjukvårdsnämnden som företräder befolkningen och har ett samlat ansvar för att främja befolkningens hälsa och verka för vård på lika villkor. Via samverkansavtal om folkhälsoarbete, sker en nära samverkan med kommunerna. Enheten består av en enhetschef och 15 folkhälsoplanerare stationerade i respektive kommun.

Samverkan ger möjligheter

En sammanhållen organisation ger stora möjligheter.  Genom att samverka tas den samlade kompetensen tillvara. Förutom att arbeta i respektive kommun har folkhälsoplanerarna även ansvar för vissa kommunövergripande områden.

Aktuellt

 • Folkhälsopris Skaraborg 2015

  27 oktober 2015

  Connect Falköping får Skaraborgs folkhälsopris 2015 av östra hälso- och sjukvårdsnämnden för sitt arbete med att öka tryggheten och minska segregationen.

 • Fullföljda studier -konferens 25 september

  22 juni 2015

  Konferens den 25 september 2015 för tjänstemän och politiker inom kommuner och region. I Skaraborgs arbete med sociala investeringar har det tydligt......

 • Årsrapport folkhälsa Skaraborg 2014

  08 maj 2015

  Här kan du läsa goda exempel från folkhälsoråden i Skaraborgs arbete under 2014. ...

 • Öppna jämförelser folkhälsa 2014

  16 december 2014

  Öppna jämförelser folkhälsa 2014 visar även denna gång att folkhälsan i Västra Götaland är generellt sett god men ojämlikt fördelad mellan kvinnor och m......

uiqt|wBjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5rwpiv{{wvHsizt{jwzo5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m