Strategisk plan för folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete handlar om att åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett gemensamt övergripande mål för folkhälsoarbetet:

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020

I juni 2010 fastställdes en strategisk plan för folkhälsoarbetet i Skaraborg. Planen innehåller områden som är viktiga att utveckla för att nå målet om Sveriges bästa hälsa.

Behov

Analys av befolkniningens behov och hälsa ska utvecklas. Underlagen ska användas för planering och ligga till grund för målformulering. Särskilt fokus ska läggas på geografiska områden och socioekonomiska grupper som är i riskzonen för ohälsa.

Mål

Mål ska formuleras långsiktigt för att garantera ett uthålligt arbete. För ett lyckat resultat är det viktigt att prioritera och fokusera på ett begränsat antal områden. Mål ska vara tydliga, mätbara och relevanta.

Kompetens och organisation

Samverkan kring folkhälsa ska utvecklas regionövergripande och inom Skaraborg. Stödfunktioner för hälsofrämjande verksamheter ska utvecklas. En god samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen är avgörande.

Aktiviteter och genomförande

Arenor för samverkan för folkbildning och föreningsliv ska stärkas. Planering och genomförande av gemensamma aktiviteter mellan sjukvård, tandvård och folkhälsoarbete ska stödjas. Folkhälsoarbetet ska vara synligt för invånarna.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av överenskommelser och det hälsofrämjande arbetet ska utvecklas med hjälp av tydliga indikatorer. Resultatet ska analyseras och vara en grund för ett ständigt förbättringsarbete. Stödet till det lokala arbetet med uppföljning och utvärdering ska stärkas.

Klicka på bilden för att läsa en kortversion av den strategiska utvecklingsplanen (pdf-format).

(Nytt fönster, pdf, 3 MB)

Utvecklingsplanen kan också beställas via Hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad e-post:  

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg
Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
Folkhälsoenheten Skaraborg

uiqt|wBp{s5uizqm{|ilH%vozmoqwv5{mp{s5uizqm{|ilH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m