Almedalsveckan 2016

Under vecka 27 (2-10 juli) möts varje år politiker, beslutsfattare och samhällsengagerade personer i Almedalen för att debattera samhällsfrågor.

Västra Götalandsregionen medverkade på den Västsvenska Arenan, tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgs stad. Västsvenska Arenan har ett brett västsvenskt perspektiv och här möter man olika delar av vår region. I år finns Västsvenska renan i Almedalsparken vid Västerport.

Här kan du läsa om vår aktiviteter under Almedalsveckan 2016. Listan uppdateras i takt med att programmet blir klart.

 

Seminarier

 • Dags för Norgeförhandlingen?

  Både Sverige och Norge reviderar nu sina transportplaner. Nu behöver konkreta steg tas mot dubbelspår Göteborg-Oslo.

 • Interkulturell dialog; ett nytt sätt att angripa en gammal utmaning

  Kan inrikes- och utrikesfödda mötas som jämlikar? Kan vi motverka exkluderande normer, lyssna på varandra och gemensamt skapa ett gott samhälle?

 • Från Paris till Västra Götaland

  I Västra Götaland pågår ett ambitiöst klimatarbete tillsammans med kommuner, akademi och näringsliv med en gemensam målsättning att öka takten för att nå klimatmålen.

 • Hur släpper vi in patienterna i vården?

  Gör vården mer demokratisk, jämlik och effektiv med personcentrerad vård

 • Vem tar ansvar för elevers hälsa?

  Hur ser staten och regionernas hälso- och sjukvård till att kommunerna får det stöd som behövs för att minska skolavhoppen?

 • Regionreform 2019

  Måndag eftermiddag ägnas åt regionreformfrågan på Västsvenska Arenan. Ta del av erfarenheter och åsikter.

 • Maritim strategi

  En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö är regeringens helhetsgrepp för att främja de maritima näringarna. Arrangeras av Västra Götalandsregionen och Sjöfartsforum.

 • Stannar tåget här?

  Om infrastrukturens roll för Västra Götaland i allmänhet och utbyggnaden av höghastighetsjärnvägens roll i synnerhet. Arrangeras av Swedavia och Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Pressfrågor

Ulrika Jisland
 
Mob.0700-824733

Följ oss på Twitter

TwtrTwitter om Almedalen

#vastsvenskaarenan

#almedalen

Följ oss på Twitter: @VGRiAlmedalen

uiqt|wB}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{m}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvqsi5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mivvqsi5p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m