Asylsökande och personer utan tillstånd

Här finns information om vilka regler kring hälso- och sjukvård som gäller för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Målgrupper:

  • Asylsökande, det vill säga utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.
  • Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, det vill säga utländska medborgare som vistas i Sverige utan myndighetsbeslut eller författning. Det gäller personer som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan genomföras och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas här. Personer vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig, omfattas inte.

Fakturering

För att få ersättning för vården krävs fakturering. Mer information finns på följande sida:
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

LMA-kort

LMA-kort utfärdas av Migrationsverket. Kortet är en tillfällig handling med foto som visar att personen är asylsökande i Sverige och därmed har rätt till vård enligt gällande bestämmelser. Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort vid varje vårdkontakt. Om LMA-kort inte har hunnit utfärdas gäller kvitto på asylansökan.

Giltighetstiden på LMA-kortet finns endast noterat på kortet. Om kortets giltighetstid nyligen har gått ut, kan enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården kontaktas, för att säkerställa att personen fortfarande är asylsökande.

LMA-nummer eller dossiernummer är ett unikt nummer för varje asylsökande. Numret finns på LMA-kortet eller kvittot på asylansökan och ska finnas med på fakturaunderlagen vid fakturering. Mer information finns på följande sida:
Migrationsverket - LMA-kort för asylsökande

Asylenheten VGR

  • Arbetar för regiongemensamma regler utifrån gällande bestämmelser kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
  • Är en resurs och ett stöd till hälso- och sjukvårdens verksamheter.
  • Handlägger frågor kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
  • Bevakar och förmedlar förändringar och nyheter inom området.
  • Administrerar och redovisar schablonersättning och statsbidrag för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
  • Ansöker om ersättning från Migrationsverket för gjorda hälsoundersökningar, kostnadskrävande vård och kostnader för varaktigt vårdbehov.
  • Bedriver utvecklingsarbete för att hitta hållbara lösningar inom verksamhetsområdet.
  • Samarbetar med andra myndigheter i asyl- och flyktingfrågor.

Annette Fogels

Regionutvecklare, Asylenheten VGR
Telefonnummer
E-post
Vård- och regelverksfrågor för asylsökande och personer utan tillstånd.

Susanne Lundell

Regionutvecklare, Asylenheten VGR
Telefonnummer
E-post
Ersättnings- och regelverksfrågor för asylsökande och personer utan tillstånd.
Senast uppdaterad: 2017-07-05 14:25