Brysselkontoret

Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel har i uppdrag att intressebevaka, marknadsföra, informera samt utveckla och delta i nätverk av betydelse för Västra Götaland.

Som folkvald representant för invånarna i Västra Götaland har Västra Götalandsregionen (VGR) en roll som företrädare gentemot EU:s institutioner, regioner från övriga Europa och europeiska regionala samarbetsorganisationer. Brysselkontoret ska skapa en närhet till Europa, och genom att finnas på plats i Bryssel kan vi få tillgång till information tidigt. Detta innebär att vi kan komma in tidigare i beslutsprocessen och få vår röst hörd i de frågor som påverkar Värsta Götalands utveckling.

Prioriterade frågor 2016-2017

De frågor vi bevakar och driver är främst kopplade till VGR:s regionala utvecklingsuppdrag. Det handlar till exempel om att profilera regiongemensamma styrkeområden samt att driva regionernas roll i flernivåstyret. En utgångspunkt för arbetet är utvecklingsstrategin VG2020 (www.vgregion.se/vg2020). De prioriterade områdena för Brysselkontoret, under perioden 2016-2017, är:

  • Hållbara transporter och infrastruktur
  • Miljö
  • Näringsliv och sammanhållningspolitik
  • Forsknings- och innovationsfrågor

Samtliga områden har kopplingar till den externa påverkansagendan för Västra Götalandsregionen som antogs december 2015. Genom denna prioritering kan Brysselkontoret fokusera resurserna för en bättre utväxling gällande information, kontakter och påverkan. Utöver det arbetar kontoret även med frågor inom regionens övriga ansvarsområden som hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur och mänskliga rättigheter.

Kontakt

Robert Casinge


Kontorsansvarig
  
+ 32 478 20 74 69

 

Maria Grip

Regionutvecklare
  
+46 70 082 43 63

 

Melissa Frödin
Regionutvecklare
 
+46 (0)70 301 83 43

Anna Malmsten

Praktikant (hösten 2016)
 
+46 70 082 57 19

 

Kontaktuppgifter

Enheten externa relationer

Postadress, Sverige

Regionens Hus
Externa relationer
Box 1091
405 23 Göteborg

Post- och besöksadress

Region Västra Götaland 
Nordic House (floor 8)
Rue du Luxembourg 3
B-1000 Brussels
BELGIUM

Närmsta Metro-station: Trone (Troon)

Karta

Karta och vägbeskrivning till Rue du Luxembourg 3 (öppnas i nytt fönster)

Skriv ut karta i pdf-format

 Klicka för att se karta till Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel.

Följ oss i sociala medier

Twitter

@RegionVastraGot

Här twittrar vi på engelska om våra aktiviteter i Bryssel

uiqt|wBzwjmz|5ki{qvomH%vozmoqwv5{mzwjmz|5ki{qvomH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5s5ozqxH%vozmoqwv5{muizqi5s5ozqxH%vozmoqwv5{muiqt|wBumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{mumtq{{i5nzwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{mivvi5uitu{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m