Brysselkontoret

Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel har i uppdrag att intressebevaka, marknadsföra, informera samt utveckla och delta i nätverk av betydelse för Västra Götaland.

Som folkvald representant för invånarna i Västra Götaland har Västra Götalandsregionen (VGR) en roll som företrädare gentemot EU:s institutioner, regioner från övriga Europa och europeiska regionala samarbetsorganisationer.De frågor vi bevakar och driver är främst kopplade till VGR:s regionala utvecklingsuppdrag. Det handlar till exempel om att profilera regiongemensamma styrkeområden samt att driva regionernas roll i flernivåstyret.

En utgångspunkt är utvecklingsstrategin VG2020 (www.vgregion.se/vg2020). Viktiga teman för arbetet är energi och klimat, maritima frågor, forskning och innovation, hållbara transporter, men kontoret arbetar också med frågor inom regionens övriga ansvarsområden som hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur och mänskliga rättigheter.

Kontaktpersoner


Emma

Emma Broberg

EU Policy Officer
  
Mobile:+46 70 0823 866  
Office:+32 2 274 55 49

Sakområden:
Mänskliga rättigheter, folkhälsa, kultur, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning och forskning och innovation

 Louise w

Louise Warenius

Praktikant VT16
 
Mobile: +46 70 0206 043
Office: +32 2 274 55 49

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

Postadress, Sverige

Regionens Hus
Externa relationer
Box 1091
405 23 Göteborg

Post- och besöksadress

Region Västra Götaland 
Nordic House (floor 8)
Rue du Luxembourg 3
B-1000 Brussels
BELGIUM

Närmsta Metro-station: Trone (Troon)

Karta

Karta och vägbeskrivning till Rue du Luxembourg 3 (öppnas i nytt fönster)

Skriv ut karta i pdf-format

 Klicka för att se karta till Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel.

Följ oss i sociala medier

Twitter

@RegionVastraGot

Här twittrar vi på engelska om våra aktiviteter i Bryssel

uiqt|wBmuui5jzwjmzoH%vozmoqwv5{mmuui5jzwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw}q{m5%wizmvq}{H%vozmoqwv5{mtw}q{m5%wizmvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m