Trade, Business and Industry Development in Västra Götaland

www.vgregion.se/industry

Innovation, utveckling och entreprenörskap

The development of Västra Götaland is largely dependent on the capacity of growth in the commercial sector operating in tough competition and in interaction with national and international markets.

Characteristics of trade and industry in Västra Götaland are strong international dependence, a high degree of specialisation and active networks with nationally important industries.

Developing entrepreneurship

Our efforts are mainly concentrated on developing entrepreneurship by stimulating young people’s interest in business activities, supporting innovation, strengthening and developing incubators and technology parks in close cooperation with universities and colleges, stimulating new enterprises by seed financing, cluster development and industrial development. 

Participation in international networks

The globalisation opens up for new opportunities for economic growth and Västra Götaland is part of a number of international networks with exchange of experience and transfer of knowledge as main characteristics.

Region Västra Götaland also handles various forms of business financing and support to service activities, job creation and growth.

 

Contact

Postal address

Regional Development Secreteriat
Department of Trade and Industry
Region Västra Götaland
Box 1091
SE-405 23 Göteborg
Sweden

Visiting address

Regionens Hus, Norra Hamngatan 14,Göteborg  

Agneta Mårdsjö
Head of Unit Business Development
 
Phone: +46 10 441 16 44 
Cell phone: +46 703 75 19 23. 

 

 

I fokus

Ansök om FoU-kort 


 

Stöd och bidrag till företag i Västra Götaland 


Verksamt

På Verksamt.se finns en regional avdelning för Västra Götaland. Där finns en samlad bild över företagsrådgivning, finansiering och lokala nätverk i Västra Götaland. Här finns aktörer som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd.

Verksamt.se/vastragotaland


uiqt|wBiovm|i5uizl{rwH%vozmoqwv5{miovm|i5uizl{rwH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m