Energieffektiva byggnader

Vi vill bidra till att minska energianvändningen i bebyggelsen och till att skapa en stark hemmamarknad för energieffektiva byggnader i Västra Götland. Vi hoppas att Västra Götaland fortsätter att leda utvecklingen inom området energieffektiva byggnader, nationellt och internationellt.

Aktuella utlysningar

Miljönämnden satsar på energieffektiva byggnader

Miljönämndens särskilda program för energieffektiva byggnader löpte i två omgångar under åren 2008-2010 och 2011-2013.

Men miljönämnden stödjer fortsatt utvecklingsinsatser  genom projektstöd till bland annat demonstrationsobjekt och samverkan med byggbranschens aktörer, kommuner med flera, för:

  • minskad energianvändning i både nya och befintliga byggnader i Västra Götaland
  • nya jobb och ökad konkurerrenskraft i byggnadssektorn i Västra Götaland  

Samverkan en viktig faktor

För att nå miljömålen 2020/2050 i Västra Götaland måste fler aktörer och kommuner styra mot energieffektiva byggnader. Trots att det idag finns teknik som möjliggör en lägre energiförbrukning sker nybyggnation oftast enligt konventionella principer och med traditionella värmekällor.

En ökad efterfrågan på energisnåla byggnader är viktig också från ett tillväxtperspektiv eftersom en krävande fastighetsmarknad stimulerar innovation, export av miljöteknik och framväxt av nya företag.

Miljönämnden deltar i flera insatser för fler energieffektiva byggnader

  • Västra Götalandsregionen driver tillsammans med Alingsås kommun det regionala kunskapscentrumet Passivhuscentrum Västra Götaland.
  • Västra Götalandsregionen är en partner i Energimyndighetens program Lågan för byggnader med mycket låg energianvändning
  • Solel främjas genom en överenskommelse inom Smart Energi.
  • Energieffektivt byggande har varit en överenskommelse inom Smart Energi.
  • Västra Götalandsregionen var huvudpartner i EU-projektet Build with CaRe med syfte att främja energieffektiva byggnader i Europa.

Exempel på energieffektiva byggnader inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter

Tehuset, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Regionarkivet i Vänersborg 


höghusTidning om energieffektivisering av byggnader i Västra Götaland 

Vad kan byggbolagen bidar med? Och hur ska man renovera för att alla parter ska bli nöjda? Läs om insatser för att öka energieffektiviseringen av byggnadsbeståndet i Västra Götaland i tidningen RENEFFEKT - en summering av sista etappen i miljönämndens program för energieffektiva byggnader 2011-2013. Till tidningen

Överenskommelse om solel inom Smart Energi samlar många

Under 2014 drog överenskommelsen Sol i Väst igång för att stärka marknaden och användningen av egenproducerad solel. Syftet är också att stärka deltagarnas kompetens om solenergi i samband med upphandling, genom hela processen från förstudie till besiktning och uppföljning. Till Smart Energi

uiqt|wBo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{mo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{mxm|mz5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m