Enhet prehospital samordning

Enhet prehospital samordning har i uppdrag att hitta områden inom Västra Götalandsregionen där ambulanssjukvården kan använda sina resurser och öka kvaliteten på den prehospitala vården. Enheten har också ansvar för koordinering av liggande sjuktransporter inom Västra Götalandsregionen  liksom för kontakten med SOS Alarm AB när det gäller operativa frågor.

Tillsammans med koncernstabsdirektör Eva Arrdal och ansvariga för ambulanssjukvården i respektive förvaltning kommer Enhet prehospital samordning föra diskussion kring hur man på bästa sätt skall lösa sitt uppdrag.

Har ni frågor gällande regionens ambulanssjukvård är ni välkomna att kontakta någon av oss på enheten. 

Vi som arbetar på Enhet prehospital samordning

Aktuellt

Regionutvecklare sökes!
Nu söker vi en regionutvecklare på Enhet prehospital samordning
Läs mer om tjänsten på vår Västra Götalandsregionens sida för lediga jobb

Mats Kihlgren

Enhetschef
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2017-05-18 15:09