Habiliteringens mottagningar

Mottagningar för vuxna

Datateket, för barn och ungdomar

Knoppaliden, en utrednings- och behandlingsenhet

Verksamhetschef

Annika Sundqvist
Verksamhetschef
E-postadress
0705-48 24 00

Urban Johansson
Biträdande verksamhetschef
E-postadress
0708-52 33 73

Habiliteringen kansli

Habiliteringen kansli
Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg
031-759 22 00

Alla patientärenden hänvisas till
1177 Vårdguidens e-tjänster för en säker hantering 

Senast uppdaterad: 2017-06-30 11:04