Habiliteringens mottagningar

Mottagningar för barn och ungdom

Alingsås               Hisingen               Skövde

Borås                   Kungälv                Uddevalla

Frölunda              Lidköping              Vänersborg

Mottagningar för vuxna patienter

Alingsås               Göteborg              Vänersborg

Borås                   Skövde

Datateket, för barn och ungdomar

Knoppaliden, en utrednings- och behandlingsenhet

Verksamhetschef

Annika Sundqvist
Verksamhetschef
E-postadress
0705-48 24 00

Urban Johansson
Biträdande verksamhetschef
E-postadress
0708-52 33 73

Habiliteringen kansli

Habiliteringen kansli
Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg
031-759 22 00

Alla patientärenden hänvisas till
1177 Vårdguidens e-tjänster för en säker hantering 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31