Om Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen. Vi är mer än tusen anställda inom olika yrkeskategorier som arbetar med habilitering, syn-, hörsel- och tolkverksamhet. Genom samverkan och ett utvecklingsinriktat, tvärprofessionellt arbete bidrar vi till ökad delaktighet för individen. Habilitering betyder att bevara och utveckla en förmåga.

Habiliteringen

Habiliteringen ger stöd, behandling och hjälpmedel till personer som har

  • autismspektrumtillstånd, AST
  • rörelsenedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • förvärvad hjärnskada, ABI (även patienter med betydande begåvningsmässiga funktionsnedsättningar eller hjärnskada i vuxen ålder) 

Patienter som remitteras till Habiliteringen ska vara utredda, ha en diagnos inom Habiliteringens diagnosgrupper och patientens svårigheter vara tydligt beskrivna. 

Behovet av behandlande åtgärder avgörs av funktionsnedsättningens svårighetsgrad och i vilken grad vardagsfunktioner påverkas

Hörsel, Syn, Tolk

Hörsel- och Synverksamheten ger stöd och behandling till personer med bestående hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.  Vi ger också stöd till patientens närstående. Tolkservice riktar sig till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade. Taltjänst vänder sig till personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkverksamheten vänder sig också till dem som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

Habilitering & Hälsa, Förvaltningskansliet

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefon

Telefontider

mån - tor 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

E-post

Växeltelefon

Besök

Öppettider

mån - tor 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lockerudsvägen 12
542 45 Mariestad

Postadress

Habilitering och Hälsa Regionens Hus
542 87 Mariestad
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34