Forskning och utveckling

Vi arbetar för att skapa ett positivt och stödjande klimat för forskning och utveckling. Habilitering & Hälsas medarbetare kan söka interna FoU-medel för forskningsprojekt, och har möjlighet att få nedsatt tjänst med bibehållen lön för att forska på arbetstid. Vi ordnar nätverksträffar och seminarier för forskningsaktiva medarbetare. Vi stödjer yrkesutvecklare och habiliteringschefer i olika forskningsrelaterade frågor.

Samarbete inom FoU

Habilitering & Hälsas FoU är också en del av KLIFF, som är ett samarbetsforum för forskning med representanter från Region Halland, DART, Regionalhabiliteringen DSBUS och Habilitering & Hälsa. Här anordnas seminarium och föreläsningar om forskning inom området. 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter som är blivande audionomer, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, fysioterapeuter, psykologer, socionomer och synrehabiliterare i samverkan med olika lärosäten. Habilitering & Hälsas FoU samarbetar med studierektorn för att ge studenter ett bra mottagande i organisationen och arbetar för att höja handledares kompetens. Läs mer om VFU.

Arve Opheim

FoU-chef
Telefonnummer
E-post

Ulrika Lundberg

FoU-guide
Telefonnummer
E-post

Laila Asp

Studierektor
Telefonnummer
E-post

Ragnhildur Kristjansdottir

Studierektor för ST-läkare barnneurologi
Telefonnummer
E-post

Samverkan

Senast uppdaterad: 2017-02-07 08:34