Anna Thorell

Avhandlingsområde: Inflammatorisk aktivering vid för tidig födsel och senare funktion hos barnet - en uppföljningsstudie.

Bakgrund

Anna är läkare och arbetar på Habiliteringen, barn och ungdom i Alingsås.

Kontakt

Anna Thorell
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23