Christina Enander

Avhandlingsområde: Fall och fallrädsla hos personer med cerebral pares samt interventioner för att förbättra balansen

Bakgrund

Christina Enander är specialistsjukgymnast i pediatrik och arbetar på Habiliteringen Uddevalla - barn och ungdom. Hon började arbeta på Bräcke Östergård 1994, nuvarande regionhabiliteringen, och har sedan 1999 varit inom Habiliteringen där hon arbetar framförallt med barn och ungdomar med rörelsehinder. Utöver det kliniska arbetet har hon genom åren haft uppdrag som yrkesutvecklare och huvudhandledare för sjukgymnast/fysioterapeutstudenter. Christina är sedan 2016 inskriven som doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för Hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet.

Fall och fallrädsla hos personer med cerebral pares samt interventioner för att förbättra balansen 

 Avhandlingsarbetet består av fyra delstudier.

1. Effekt av uppgiftsorienterad träning av balans hos barn med cerebral pares

Kvantitativ experimentell studie där syftet var att undersöka om funktionell träning förbättrar balansen hos tio gående barn med cerebral pares (CP). Resultatet visade signifikanta förbättringar. 

2. Effekt av hopp- och styrketräning på balansen hos unga vuxna med cerebral pares

Kvantitativ experimentell studie där syftet är att undersöka om hopp- och styrketräning påverkar balansförmågan hos tio unga vuxna personer med CP.                                                                                                                                      

3. Förekomst av fall hos barn och unga med cerebral pares

Prospektiv observationsstudie med kontrollgrupp där syftet är att undersöka förekomst av fall, eventuella skador och under vilka betingelser fall i så fall sker.

4. Upplevelse av fallrädsla hos barn och unga med cerebral pares samt eventuella konsekvenser

Kvalitativ studie i form av intervju. Syftet är att undersöka förekomst av rädsla för att ramla i vardagliga situationer hos barn, ungdomar och unga vuxna med CP samt vilka konsekvenser det i så fall ger.

Huvudhandledare

Meta Nyström-Eek, specialistsjukgymnast i pediatrik, med dr

Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Biträdande handledare

Anna-Karin Kroksmark, specialistsjukgymnast, med dr, adjungerad adjunkt i fysioterapi.

Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kate Himmelmann, habiliteringsläkare, med dr, docent.

Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontakt

Christina Enander
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23