Ingrid Bertilsson

Avhandlingsområde: Kroppens och rörelsers betydelse när man har autism

Bakgrund

Ingrid arbetar inom Habiliteringen Skövde och är legitimerad fysioterapeut och specialist i pediatrisk fysioterapi. Hon har arbetat inom Habiliteringen sedan 1986. Till en början fram för allt med barn med olika rörelsehinder, men de senaste 10 åren också med barn, ungdomar och vuxna med autism. En stor del av detta arbete har varit insatser gällande rörelsekvalité och kroppskännedom. Ingrid är kopplad till Lunds Universitet.

Forskningsprojekt

Det övergripande syftet är att undersöka hur begreppet rörelsekvalité i vardagliga aktiviteter uppfattas av unga vuxna med autism och erfarna fysioterapeuter. Vidare är syftet att finna och psykometriskt validera skattningsinstrument och interventioner för dessa personer.

Delstudie 1

I denna delstudie intervjuades 11 unga vuxna med autism (16-22 år) om sina upplevelser av kropp och rörelse. De undersöktes också med fysioterapeutiska instrument gällande kroppskännedom/rörelsekvalité och motorisk förmåga. Analys av resultat är klar och manusskrivning igång.

Delstudie 2

Fysioterapeuter som är erfarna med kroppskännedomsträning och att möta individer med autism intervjuas om sin syn på kropp och rörelse vid autism.

Delstudie 3

Denna är tänkt som en psykometrisk studie. Validering av kroppskännedomsinstrumentet Body Awareness Scale Movement Quality and Experience, BAS MQ-E, sker mot gruppen unga vuxna med autism.

Delstudie 4

Denna planeras att vara en interventionsstudie för unga vuxna med autism. En grupp får behandling med Basal Kroppskännedom, BK. En grupp fungerar som kontroll. Kontrollgruppen kommer att få tillgång till BK efter avslut i studien.


Huvudhandledare
Docent och leg. sjukgymnast Catharina Sjödahl Hammarlund, Lunds Universitet

Bihandledare
Docent och psykiatriker Elisabet Wentz, Gillbergcentrum Göteborg samt PhD och leg. fysioterapeut Arve Opheim

Kontakt

Ingrid Bertilsson
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24