Kristina Byström

Avhandlingsområde: Husdjurs betydelse för utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, AST.

Bakgrund

Kristina Byström är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi, område funktionshindrens psykologi. Hon arbetar på Habiliteringen Skövde, barn och ungdom.

Kristina har arbetat kliniskt som psykolog med barn och ungdomar inom Habiliteringen under de senaste 15 åren. Främst har Kristinas arbete varit inriktat på gruppen barn och ungdomar med AST. Kristina är inskriven som doktorand vid Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.

Forskningsprojekt

Djur och naturs betydelse för utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar med AST. Syftet med avhandlingen är två. Det ena är att undersöka husdjurs och naturens betydelse för utveckling och livskvalité hos barn och ungdomar med AST. Det andra är att undersöka möjligheten att använda djur och natur i en behandlingsmodell för barn med AST och lindrig mental retardation.

Delstudie 1

I en fokusgruppstudie har undersökts betydelsen av husdjur för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd utifrån föräldrars perspektiv. Studien är skickad för publikation till Anthrozoös som är en amerikansk vetenskaplig tidskrift för studier om människa djur interaktion.

Delstudie 2

I en interventionsstudie skattas effekten av en behandlingsmodell som bygger på en form av djurassisterad behandling som är anpassad till barn med AST. Modellen är utarbetad av Kristina Byström.

Övrigt

Kristina har skrivit FoU-rapporten "Utveckling av kommunikation och social interaktion hos barn med autism i samspel med djur och natur" (2004:4). I rapporten beskrivs och utvärderas en pilotstudie av djurassisterad terapi. Den ligger till grund för delstudie 2 i Kristinas avhandlingsarbete.


Huvudhandledare
Professor Caroline Hägerhäll, Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, SLU Alnarp. 

Bihandledare
Professor  Patrik Grahn, Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, SLU Alnarp.

Docent, psykolog, psykoterapeut Cristina Lundqvist Persson, Psykologiska Institutionen, Lunds Universitet och Skarborgsinstitutet för Forskning och Utveckling.  

Kontakt

Kristina Bystöm
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23