Ulrica Jonsson

Avhandlingsområde: Medicinsk och social situation för vuxna med cerebral pares i Västsverige. Behov av sjukvård, habilitering och samhällsstöd.

Bakgrund

Ulrica Jonsson är specialistläkare, Rehabiliteringsmedicin och arbetar på Habiliteringen, vuxen i Göteborg och Södra Bohuslän

Ulrica utbildade sig till specialistläkare på Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Göteborg, och arbetade där främst med rehabilitering av förvärvad hjärnskada, men också vuxenhabilitering. Efter specialistexamen 2007 ville Ulrica fokusera mer på vuxenhabilitering och följde därför med patientgruppen över till Habilitering och Hälsa vid sammanslagningen 2008.

Under åren som kliniskt verksam läkare på Vuxenhabiliteringen har Ulrica även bedrivit forskning inom området ”leva med funktionsnedsättning”, och tillsammans med forskare vid institutionen för socialt arbete och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi,  publicerat två artiklar som belyser livssituationen för vuxna med cerebral pares och ryggmärgsbråck.

Det aktuella forskningsprojektet kommer att bedrivas vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska Akademin.

Forskningsprojekt

Medicinsk och social situation för vuxna med cerebral pares i Västsverige. Behov av sjukvård, habilitering och samhällsstöd.

Syftet är att kartlägga den medicinska och sociala situationen för vuxna med cerebral pares, att undersöka skillnader i hälsa och livssituation relaterade till grad av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, samt specifika medicinska komplikationer såsom t.ex. smärta, nutritionssvårigheter eller skolios.

Syftet är även att beskriva behov av sjukvård, habilitering och samhällsstöd.

Delarbete 1

Inriktas på kartläggning av funktionsnedsättning och medicinska hälsoproblem.

Delarbete 2

Inriktas på självständighet och delaktighet.

Delarbete 3

Inriktas på social inkludering, jobb, boende och familj.

Delarbete 4

Inriktas på sjukvård, habilitering och samhällsstöd.


Publikationer

Work participation among middle-aged persons with cerebral palsy or spina bifida--a longitudinal study. Törnbom M, Jonsson USunnerhagen KS. Disabil Health J 2014:7(2):251-5

Increasing symptoms, met and unmet needs in adults with cerebral palsy or meningomyelocele a longitudinal follow-up. Törnbom M, Jonsson USunnerhagen K. Scandinavian Journal of Disability Research 2013:15(3):249-263.


Handledare
Kate Himmelmann, docent, överläkare barnneurologi, SU/DSBUS Regionhabiliteringen

Bihandledare
Katharina Stbrant Sunnerhagen, överläkare rehabiliteringsmedicin, professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Meta Nyström Eek,  med.dr, fysioterapeut, specialist i pediatrik, SU/DSBUS Regionhabiliteringen

Kontakt

Ulrica Jonsson
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23