Nobeldagen 2016

Den 9 december hölls Nobelkonferensen - Habilitering & Hälsas årliga FoU-konferens. Syftet var att belysa hur forskningen kan bidra till klinisk verksamhet och hur klinisk verksamhet kan bidra till forskning. Och dessutom visa på den bredd på forskningsområdet som vi faktiskt har i förvaltningen. Chefer, politiker, forskare och verksamhetsutvecklare lyssnade på föredrag och forskarsamtal, tittade på posters, minglade och knöt förhoppningsvis nya spännande kontakter.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24