Marie Nordström

Kort om Maries projekt

Arbete: Chef Habiliteringen Göteborg - vuxen
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet, Handelshögskolan.
Forskningsprojekt: Ledning och styrning utifrån politiskt beslut.
Tidsplan för projektet:

"Ledning och styrning utifrån politiskt beslut."