Birgitta Spjut Janson, senior forskare

Kort om Birgittas forskning

Arbete: Psykolog vid Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom
Universitetsanknytning: Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: SIMBA Samspel och Imitation för små Barn med Autism
Tidsplan för projektet: 2011-20

"SIMBA Samspel och Imitation för små Barn med Autism"

Syfte

Studiens övergripande syfte var att implementera en ny metod, Imitativ Responsiv (IR), för barn som komplement till Intensivinlärning för små barn med autism. Den nya metoden fokuserade en (1) strategi av imitation och utfördes på förskolor. Syftet är att öka barnens förmåga att initiera i kommunikation samt ge dem en ökad medvetenhet och intresse för att lära färdigheter av andra barn och vuxna. 

Klinisk nytta 

Sedan 2005 har Barnhabilitering erbjudit Intensivinlärning för små barn med autism (IL). Till många delar ger IL, föräldrar och förskolan ett bra stöd och barnen utvecklas väl framförallt i språkliga förmågor. Liksom andra IBT metoder saknar IL möjlighet att effektivt utveckla barnens egna initiativ. Detta sammanhör inte med var eller vilken profession som är handledare, utan med vilken strategi metoden använder. I IR används en strategi där den vuxne svarar på barnets kommunikation på samma nivå som barnet har initiera. Tanken med IR, som används i bl a Frankrike och USA, är att komplettera IL. IL och IR bygger båda på utvecklingspsykologi och på inlärningsteori.

Dessa interventioner bidrar till att öka barnets delaktighet i sin framtid. En grund för ett agerade är att barnet själv uttrycker sina önskemål, tankar och idéer. Behandlingen bygger på god delaktighet mellan föräldrar, förskolor och habiliteringspersonal. Bra samarbete  mellan nämnda  stärker kvalitén av behandlingen. Träningen blir en grund för hur man kan  agera i andra sammanhang.

Att så verkligen sker fick berättade ett av barnen, idag en 16- årig ung man. Han berättade; att när det ”inte händer nåt” brukar jag göra egna övningar typ trestegs-instruktioner som du, Birgitta och jag brukade göra!

Handledare

Professor Tomas Tjus och professor Mikael Heimann

Kontaktuppgifter

Tel: 0705-91 71 41
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:45