Jonas Fogels, magisterstudent

Kort om Jonas forskning

Arbete: Leg. Audionom vid Hörselverksamheten Sahlgrenska
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Forskningsprojekt: Ensidig dövhet - jämförelse av tre tekniska interventioner
Tidsplan för projektet: 2015-03-26 – 2017-12-05

"Ensidig dövhet - jämförelse av tre tekniska interventioner"

Syfte

Utvärdering av tre olika hjälpmedel som är tänkta att underlätta taluppfattning för personer med ensidig sensorineural dövhet. Varje hjälpmedel jämfördes med resultaten utan något hjälpmedel samt jämförelse mellan varje hjälpmedel. Samtliga deltagare testade alla hjälpmedel i en cross over-studie.

Klinisk nytta

Denna studie undersöker en patientgrupp som ofta hamnar i skymundan. Varje individ kräver sin unika rehabilitering och de olika hjälpmedel som finns tillgängliga för personer med ensidig dövhet passar inte alla. Efter studien är målet att öka kunskapen bland kliniker i hur Hörselverksamheten kan arbeta på ett mer strukturerat sätt för denna patientgrupp samt att noga utvärdera de insatser vi gör. För mig personligen har studien bidragit till en ökad kunskap för hur rehabiliteringsprocessens olika steg kan förbättras för att nå ett så lyckat mål som möjligt. Därutöver har givetvis studien gett mig en stor kunskap om både forskning och mitt valda ämnesområde.

Handledare 

Traci Flynn, André Sadeghi, Radi Jönsson, Mark Flynn

Kontakt

Tel: 0739-77 79 34
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:50