Magister- och masterprojekt

Habilitering & Hälsa stödjer magister- och masterstuderade, till exempel med att söka externa utvecklings- och forskningsmedel. Studenterna välkomnas att delta på forskarträffar, seminarier och konferenser. Här är ett antal pågående magister- eller masterprojekt från 2017.

Pågående magister- och masterprojekt Habiliteringen

Julia Eldblom, logoped Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom

Läsförmåga och avkodning i relation till ordförståelse och socio-emotionell förmåga/ beteende hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I samarbete med Göteborgs universitet, institutionen för enheten för logopedi och institutionen för klinisk neurofysiologi


Marika Jonsson, sjukgymnast Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom

Fysioterapi via e-hälsoinsatser – effektiva metoder för att stödja hemträning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. I samarbete med Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för hälsa och rehabilitering.


Marie Nordström, chef Habiliteringen Göteborg - vuxen

Ledning och styrning utifrån politiskt beslut. I samarbete med Göteborgs
universitet, Handelshögskolan.


Kjersti Bruun Börjesson, dietist Habiliteringen Göteborg - vuxen

Nutritionstillstånd hos vuxna med cerebral pares och gastrostomi. I samarbete med Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, avdelning för invärtesmedicin och klinisk nutrition


Annika Brorsson, arbetsterapeut Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom

Användning av servicehundar som stöd till personer med funktionshinder i vardagen.
I samarbete med Göteborgs universitet


Pågående magister- och masterprojekt 
Hörsel Syn Tolk

Jonas Fogels, audionom Hörselverksamheten Sahlgrenska

Ensidig sensorineural dövhet – jämförelse av tre tekniska interventioner: en randomiserad klinisk studie. I samarbete med Göteborgs universitet, institutionen neurovetenskap och fysiologi, enheten för audiologiÅsa Winzell Juhlin, audionom Hörselverksamheten Mölndal

Referensvärden inom audiologisk diagnostik - variationer mellan hörselkliniker i Sverige. Åsa fick Arnbrinks utmärkelse för sin magisteruppsats. I samarbete med Göteborgs
universitet, institutionen neurovetenskap och fysiologi, enheten för rehabilitering och hälsa.


Sara al Dalal, hörselpedagog Hörselverksamheten Hörselteam barn och ungdom

Unga hörselskadade i högre utbildning. I samarbete med Göteborgs universitet, institutionen för neurovetenskap och fysiologi


Mona Eng, audionom Hörselverksamheten Fyrbodal

Hörstyrkefunktion för benlett ljud hos personer med rent konduktiv hörselnedsättning. I samarbete med Göteborgs universitet, institutionen neurovetenskap och fysiologi,
enheten för audiologi


Elin Bergius, audionom Hörselverksamheten, Audionommottagningen Fyrbodal

Subjektiva och objektiva jämförelser mellan två benförankrade hörselimplantat ljudprocessorer med olika maximal outputnivå. I samarbete med Göteborgs universitet, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, enheten för audiologi

Senast uppdaterad: 2017-12-06 16:40