Jobba hos oss

Vi är ungefär tusen anställda på 60 arbetsplatser i hela Västra Götaland. Hos oss får du goda möjligheter till utveckling och karriär.

Här kan du utvecklas

Habilitering & Hälsa ger förebyggande och behandlande insatser samt hjälpmedel till barn och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar. Vi erbjuder också teckenspråkstolk och andra tolktjänster. Ett ofta tvärprofessionellt arbete som kan bidra till ökad delaktighet i samhället. Vi medverkar i utbildningen av framtidens medarbetare och satsar på patientnära forskning. Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans skapar vi möjligheter!

Trygghet, framtidstro och delaktighet 

Inom Habilitering & Hälsa utgår vi både från individens perspektiv och från ett regionalt helhetsperspektiv. Som en av våra medarbetare bidrar du till att regionens invånare känner trygghet, framtidstro och delaktighet.

Habilitering & Hälsa på LinkedIn

Susanne Ringström Lidén

HR-chef
Telefonnummer
E-post