Dikteringsappar - tal till text

 = För Iphone / Ipad

 = För mobiler med Android


I iOS finns grundfunktion diktera tal till text.  

Klicka på mikrofontangenten på tangentbordet, tal tolkas till text. Kan användas i meddelandefunktion, påminnelse med mera.


Tala urklipp

Appen läser upp text i e-post, SMS och webbsidor. För att det ska fungera krävs talsyntes på enheten.

Tala urklipp 


 Dragon Dictation 

 Dikteringsapp där användaren kan tala in meddelanden av varierande längd för att få dessa översatta till text. Texten kan sedan läsas upp för användaren. Möjlighet att redigera i texten finns. Texten kan även skickas till/användas i andra appar som t.ex. facebook. Feedback från användare har handlat om vissa svårigheter med att använda appen i miljöer med mycket bakgrundsljud.

Dragon Dictation - iTunes 


 Voice Assistant - Just use your voice

Enkelt att omvandla tal till text. Texten kan redigeras. Texten kan delas via sms, e-post mm. 

Voice Assistant - iTunes 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24