Behandling i grupp på Habiliteringen

I grupp får du tillsammans med andra information om din funktionsnedsättning, möjlighet till samtal samt tips och råd som förenklar din vardag. Att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter skapar ofta ett mervärde. För att delta i en grupp behöver du ha pågående insatser i Habiliteringen.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av att delta i en grupp. Om ni tillsammans kommer fram till att gruppen är en lämplig behandlingsmetod för att nå målet ni för tillfället arbetar med, placeras du på en väntelista på den habiliteringsmottagning du valt. Du har alltså möjlighet att söka dig till en grupp vid vilken habiliteringsmottagning i Västra Götalandsregionen som helst vilket ger dig möjlighet till en snabbare insats. När du fått plats i en grupp kommer en kallelse senast tre veckor före start.

Inga pågående insatser inom Habiliteringen?

Har du inga pågående insatser inom Habiliteringen behöver du en remiss. Om du har autismspektrumtillstånd, rörelsenedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning kan du få stöd och behandling på Habiliteringen. Oftast skriver en läkare eller psykolog en remiss, men du själv eller en närstående person kan också skriva en egenremiss till Habiliteringen.
Egenremiss till Habiliteringen

Länktips

Ibland tipsar personalen om länkar med anknytning till gruppens innehåll.

Länktips

Senast uppdaterad: 2017-08-22 14:36