Behandling i grupp på Habiliteringen

För att kunna delta i en grupp behöver du ha pågående insatser i Habiliteringen.
Om du inte har det så behöver du en remiss. Oftast skriver en läkare eller psykolog en remiss, men du själv eller en närstående person kan också skriva en egenremiss till Habiliteringen.
Läs mer om egenremiss till Habiliteringen

I grupp får du, tillsammans med andra information om din funktionsnedsättning, möjlighet till samtal i grupp samt tips och råd som förenklar din vardag. Att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter skapar ofta ett mervärde.   

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av att delta i en grupp. Om ni tillsammans kommer fram till att gruppen är en lämplig behandlingsmetod för att nå målet ni för tillfället arbetar med, placeras du på en väntelista. Du har möjlighet att söka dig till en grupp vid vilken habiliteringsmottagning i Västra Götalandsregionen som helst vilket ger dig möjlighet till en snabbare insats. 
Du får en kallelse senast tre veckor före start när du fått plats i en grupp. 

Grupper för barn och ungdomar

Grupper för vuxna patienter

Grupper för föräldrar till barn och ungdomar

Grupper för närstående till vuxna patienter

Länktips

Ibland tipsar personalen om länkar med anknytning till gruppens innehåll.

Länktips


Senast uppdaterad: 2017-03-10 08:39