AKKtiv KomFler

Kurs för flerspråkiga föräldrar med barn som har svårt att förstå talat språk eller att göra sig förstådda

Få ökad kunskap om hur du kan stimulera ditt barns språk- och kommunikationsutveckling. Lär dig om kommunikationsstöd som till exempel bildkartor. Hitta metoder som passar i din familj.

Du får hemuppgifter att pröva hemma tillsammans med ditt barn. Du får träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter. Gruppen har ett flerspråkigt perspektiv. Tolk finns närvarande och en del skriftligt material är översatt till ditt modersmål. Aktuella språkgrupper meddelas senare.

Hisingen. Start 22 september

Datum: 22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober, 3 november och 10 november
Tid: 09:00-11:30
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A
Vid frågor kontakta: Anneli Åkerberg, logoped 0722-26 07 97

Vänersborg. Start 1 november

Datum och tid:

1 november 09:00-15:30
8 november 09:00-12:00
15 november 09:00-15:30
22 november 09:00-12:00
29 november 09:00-12:00
6 december 09:00-12:00


Plats:
Habiliteringen Vänersborg. Vänerparken 19
Vid frågor kontakta: Anna Ljungfors, logoped 010-441 21 44

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-08-18 13:09