AKKtiv KomFler

Kurs för flerspråkiga föräldrar med barn som har svårt att förstå talat språk eller att göra sig förstådda

Få ökad kunskap om hur du kan stimulera ditt barns språk- och kommunikationsutveckling. Lär dig om kommunikationsstöd som till exempel bildkartor. Hitta metoder som passar i din familj.

Du får hemuppgifter att pröva hemma tillsammans med ditt barn. Du får träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter. Gruppen har ett flerspråkigt perspektiv. Tolk finns närvarande och en del skriftligt material är översatt till ditt modersmål. Aktuella språkgrupper meddelas senare.

Vänersborg. Start 1 november

Datum och tid:

1 november 09:00-15:30
8 november 09:00-12:00
15 november 09:00-15:30
22 november 09:00-12:00
29 november 09:00-12:00
6 december 09:00-12:00


Plats:
Habiliteringen Vänersborg. Vänerparken 19
Vid frågor kontakta: Anna Ljungfors, logoped 010-441 21 44

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22