AKKtiv-KomIgång, flerfunktionsnedsättning

För föräldrar med barn i förskoleåldern som har flerfunktionsnedsättning, svårt att förstå tal och att göra sig förstådda.

Innehåll:

  • information om kommunikation och kommunikationsutveckling
  • kunskapsförmedling om att stödja och stimulera barnets kommunikationsutveckling
  • uppgifter att arbeta med hemma och tillsammans i gruppen
  • tillverka kommunikationsmaterial till barnet

Syfte:

  • få ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barns utveckling av kommunikation och språk
  • få konkreta tips på hur ni kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i er familjs vardag
  • lära er om och hitta AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation - som kan passa ert barn och er familj
  • pröva att använda bildmaterial som kommunikationsstöd i hemmet
  • träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra!

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22