Att ha barn (0-4 år) med funktionsnedsättning i familjen

ACT - information från Svenska psykologiinstitutet   

Blir man sjuk av stress? - broschyr från Institutet för stressmedicin (pdf)

Copingstrategier - information från Region Örebro Län

Mindfullness - information på 1177 Vårdguiden 

Om att orka som förälder - information från Aspergercenter (pdf)

Ågrenska - nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24