Lek för alla sinnen

Alingsås. Start 21 februari

Informationsträff: 21 februari

Datum för grupp: 28 februari, 7 mars, 14 mars och  21 mars
Tid: 13:00-15:00
Plats: Habiliteringen Alingsås - vuxen. Lärkvägen 10
Vid frågor kontakta: Annelie Moe, specialpedagog 0322-22 62 79

Vänersborg. Startar vid behov

Plats: Habiliteringen Vänersborg. Vänerparken 19
Vid frågor kontakta: Ingela Söderqvist, specialpedagog 010 - 441 21 39