Att undersöka mat med alla sinnen - kladdlek

Hisingen. Start 4 april

Datum: 4 april, 5 april, 6 april, 18 april, 26 april och 27 april
Tid: 4 april 09:00-10:30, 5 april, 6 april och 18 april 09:30-10:30, 26 april och 27 april 08:30-09:30
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A
Vid frågor kontakta: Ann-Sofie Larsson, arbetsterapeut 0702-69 73 42