Målfokuserad aktivitetsträning MFAT

Frölunda. Start 23 januari

Informationsträff: 23 januari, förmiddag. barnen deltar inte

Datum för grupp: 2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 6 april, 13 april, 20 april och 27 april
Tid:
Förmiddag
Plats: Habiliteringen Frölunda - barn och ungdom. Näverlursgatan 38
Vid frågor kontakta: Kristina Hobro, sjukgymnast 031-342 01 21