Datum och orter

Autism - information för närstående och personal

Göteborg. Start 7 februari

Datum: 7 februari och 14 februari
Tid: 14:00-16:00
Plats: Habiliteringen Göteborg - vuxen. Ekelundsgatan 8
Vid frågor kontakta: Jessica Andreasson, kurator 031-759 23 85

Vänersborg. Start 11 april

Datum: 11 april
Tid: 14:00-17:00
Plats: Habiliteringen Vänersborg. Vänerparken 19
Vid frågor kontakta: Gabriella Rönnerdag landahl, psykolog 010-441 47 70

Göteborg. Start 31 maj

Datum: 31 maj och 7 juni
Tid: 15:00-17:00
Plats: Habiliteringen Göteborg - vuxen. Ekelundsgatan 8
Vid frågor kontakta: Lena Blomqwist , specialpedagog 031 759 23 62

Senast uppdaterad: 2017-12-01 12:55