Datum och orter

Autism - information för närstående och personal

Göteborg. Start 31 maj

Datum: 31 maj och 7 juni
Tid: 15:00-17:00
Plats: Habiliteringen Göteborg - vuxen. Ekelundsgatan 8
Vid frågor kontakta: Lena Blomqwist , specialpedagog 031 759 23 62