Datum och orter

Autism - information för närstående och personal

Vänersborg. Start 11 april

Datum: 11 april
Tid: 14:00-17:00
Plats: Habiliteringen Vänersborg. Vänerparken 19
Vid frågor kontakta: Gabriella Rönnerdag landahl, psykolog 010-441 47 70

Göteborg. Start 31 maj

Datum: 31 maj och 7 juni
Tid: 15:00-17:00
Plats: Habiliteringen Göteborg - vuxen. Ekelundsgatan 8
Vid frågor kontakta: Lena Blomqwist , specialpedagog 031 759 23 62

Senast uppdaterad: 2017-12-13 11:34