Samhällsstöd i vuxenlivet

Har du insatser från Habiliteringen kan du anmäla dig själv via webben. 

Hisingen. Start 30 maj

Datum: 30 maj 
Tid: 16:30-19:00
Plats:
Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Klicka här och fyll i din anmälan
När du anmäler dig elektroniskt syns ditt namn i en deltagarlista

Kontakta gruppsamordnare Helena Mattiasson 0700-20 64 95 

  • om du inte vill att ditt namn ska komma med i deltagarlistan
  • om du behöver tolk
  • om du behöver hjälp med anmälan

Hisingen 18 oktober

Datum: 18 oktober
Tid:
16:30-19:00
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Vailet Lindström 0700-20 65 04