Datum och orter

AKKtiv KomFler

Vänersborg. Start 21 februari

Datum och tid:

21 februari 09:00-15:30
28 februari 09:00-12:00
7 mars 09:00-15:30
14 mars 09:00-12:00
22 mars 09:00-12:00
4 april 09:00-12:00


Plats:
Habiliteringen Vänersborg. Vänerparken 19
Vid frågor kontakta: Masako Konno Karlsson, logoped 010-441 21 42

Senast uppdaterad: 2017-12-13 11:53