AKKtiv KomFler

Vänersborg. Start 25 april

Datum och tid:

25 april 09:00-15:30
2 maj 09:00-12:00
9 maj 09:00-15:30
16 maj 09:00-12:00
23 maj 09:00-12:00
7 juni 09:00-12:00


Plats:
Habiliteringen Vänersborg. Vänerparken 19
Vid frågor kontakta: Masako Konno Karlsson, logoped 010-441 21 42