Föräldra och närståendeinformation om appar

Borås. Start 15 maj

Datum: 15 maj
Tid: 
13:30-16:30
Plats:
Habiliteringen Borås - vuxen. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27
Vid frågor kontakta:
Kenneth Stenberg, specialpedagog 033-616 20 74