Att prata med sitt barn om barnets funktionsnedsättning

Uddevalla. Start 26 april

Datum och tid: 26 april 09:00-11:00 och  3 maj 09:00-12:00
Plats: Habiliteringen Uddevalla - barn och ungdom. Södertullsgatan 1
Vid frågor kontakta: Linnea Gunterberg Klase, logoped 010-441 48 10

Frölunda. Start 15 maj

Datum: 15 maj och 22 maj
Tid: 13:00-15:00
Plats: Habiliteringen Frölunda - barn ochungdom. Näverlursgatan 38
Vid frågor kontakta: Frida Zetréus, psykolog 031-342 01 22

Skövde. Start 29 maj

Datum: 29 maj och 5 juni
Tid: 13:00-16:00
Plats: Habiliteringen Skövde. Skaraborgsgatan 19
Vid frågor kontakta: Elisabeth Lindgren, specialpedagog 0500 - 49 98 80