Föräldrainformation om autism "Live" information

Hisingen. Start 17 maj

Datum: 17 maj, 24 maj och 31 maj
Tid: 09:00-12:00
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A
Vid frågor kontakta: Ronny Pettersson, psykolog 0303-24 15 30

Hisingen. Start 9 oktober

Datum: 9 oktober, 16 oktober och 23 oktober
Tid:
13:00-16:00
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Vailet Lindström 0700-20 65 04

Hisingen. Start 22 november

Datum: 22 november, 29 november och 6 december
Tid:
09:00-12:00
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Vailet Lindström 0700-20 65 04