Grundläggande föräldrainformation om Cerebral Pares

Hisingen. Start 21 februari

Datum: 21 februari och 28 februari
Tid:
09:00-15:00
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A
Vid frågor kontakta: Stefan Karlsson, psykolog 031-342 00 94

Borås. Start 17 maj

Datum: 17 maj och 24 maj
Tid: 09:00-14:30
Plats: Habiliteringen Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27
Vid frågor kontakta: Emmy Hallquist, kurator 033-616 26 32