Relationer och sexualitet

Borås. Start 13 april

För patienter som har rörelsehinder
Datum: 13 april, 20 april, 27 april, 4 maj, 18 maj och 25 maj
Tid: 13:30-15:30
Plats: Habiliteringen Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27
Vid frågor kontakta: Sari Kivistö, kurator 033-616 27 49 

Göteborg. Start 17 april

För patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning
(utvecklingsstörning)

Datum: 17 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 22 maj och 29 maj
Tid: 14:00-16:00
Plats: Habiliteringen Göteborg - vuxen. Ekelundsgatan 8
Vid frågor kontakta: Kathrine Murray, psykolog 031-759 23 42